You are here

amistaropti logo Syngenta

Amistar Opti

Poslední aktualizace:
28.11.2019

Fungicidy

Ochrana rostlin

Velikost balení: 
S-pac, 20 l
Složení: 
Formulace: 
SC – suspenzní koncentát

Optimální tank-mix partner s maximálním vlivem na výnos a kvalitu

  • Excelentní účinnost proti braničnatkám (vč. rezistentních populací), rzím, hnědé a rynchosporiové skvrnitosti
  • Nejvyšší ochrana proti fyziologickým skvrnitostem a UV záření
  • Patentovaná formulace „Super Weather Stick“
  • Razantní přerušovač rezistence

Mechanismus působení

Amistar® Opti je moderní dvousložkový fungicid, který obsahuje účinné látky s rozdílným způsobem účinku.

Azoxystrobin patří do chemické skupiny ß-methoxyakrylátů (strobilurinové deriváty), působí systémově a translaminárně a má velmi široké spektrum účinku. Účinná látka zastavuje transport elektronů při dýchání mitochondrií. Azoxystrobin působí dlouhodobě, může tak zabránit vzniku nové infekce po dobu 3–6 týdnů. Navíc azoxystrobin vyniká tím, že porosty jsou dlouho zdravé a zelené, tzv. Green efekt. Ošetřené rostliny delší dobu tvoří a následně ukládají asimiláty do zrn či semen. Výsledkem je nejen vyšší výnos, ale i kvalita.

Druhou účinnou látkou je chlorothalonil z chemické skupiny ftalimidů. Chlorothalonil je kontaktní účinná látka, která na ošetřeném povrchu vytváří ochranný fungicidní fi lm, který zabraňuje klíčení spor a inhibuje růst mycelia. Účinná látka chlorothalonil se používá jako radikální přerušovač v systémech antirezistentní strategie, protože má multifunkční mechanismus účinku. Zajišťuje výbornou ochranu proti braničnatkám zejména v oblastech zvýšeného rizika rezistence vůči strobilurinům.
Patentovaná technologie Super Weather Stick.

Ochrana pšenice
Amistar® Opti účinkuje také proti rezistentním kmenům braničnatek vůči strobilurinovým přípravkům, zároveň poskytuje nejvyšší ochranu proti fyziologickým skvrnitostem a negativním vlivům UV záření. Amistar® Opti se používá přednostně preventivně, nejpozději při zjištění prvních příznaků napadení. Ošetřuje se maximálně dvakrát od začátku sloupkování do konce kvetení (BBCH 30–69). Interval mezi ošetřeními je minimálně 14 dní.

Ochrana ječmene
Ječmen se ošetřuje přednostně preventivně před vypuknutím infekce od začátku sloupkování až do počátku metání (BBCH 30–59). Ošetření se provádí jednou za sezónu. Přípravek rovněž působí proti fyziologickým projevům listové skvrnitosti ječmene a také dosahuje vynikající účinnosti vůči nově se rozšiřující chorobě ramulárii.

Ochrana žita a tritikale
Tritikale se ošetřuje od konce odnožování do počátku květu, žito od konce odnožování do konce květu (BBCH 29–69). Nejvhodnější doba aplikace přípravkem Amistar® Opti je fáze praporcového listu do začátku metání (BBCH 39–51). Ošetření se provádí jednou za sezónu.

Vynikající TM partner do mnoha kombinací
Optimální dávka pro TM kombinace je 1,25–1,8 l/ha. Dávku v TM kombinaci volíme podle cílového patogena, síly infekčního tlaku, citlivosti odrůdy, podmínek a TM partnera. Minimální doporučená dávka v TM kombinacích je 1,25 l/ha. Přípravek Amistar® Opti je vhodné kombinovat především s přípravky na bázi triazolových fungicidů, případně triazolu a morfolinu.

Ječmen

Pšenice