You are here

reglone logo Syngenta

Reglone

Poslední aktualizace:
26.02.2018

Desikanty

Ochrana rostlin

Velikost balení: 
S-pac, 20 l
Složení: 
Formulace: 
SL - rozpustný koncentrát

Sklizeň snadno, rychle, spolehlivě!

 • Přesné načasování sklizně, umožnění sklizně havarovaných porostů
 • Snížení vlhkosti semen
 • Vysoká odolnost proti dešti již 30 minut po aplikaci

Mechanismus působení

Přípravek je přijímán listy a zelenými částmi rostlin. V průběhu fotosyntézy je produkován superoxide, který poškozuje buněčné membrány a cytoplasmu. V rostlinách se částečně šíří xylémem. Po postřiku rostliny přípravek Reglone rychle absorbují, takže jeho účinnost na nadzemní části rostliny je rychlá a první příznaky jeho působení (chlorotické skvrny, vadnutí) se zpravidla objevují již za několik hodin. Trávy a víceleté plevele jen dočasně poškozuje. Při styku s půdou se zcela inaktivuje, takže v půdě nezanechává žádná biologicky aktivní rezidua.

Ochrana řepky olejky

Aplikuje se 2,0–3,0 l/ha Reglone® sólo, případně v TM směsi 1,5–2,0 l/ha Reglone® + 70–100 l/ha DAM 390. Desikace se provádí tehdy, kdy je porost téměř zralý, při vlhkosti semen 20–22 % (většina šešulí a část semen je již hnědá). Asi za 5–7 dní je možno začít se sklizní. Reglone® se používá pro usnadnění sklizně zejména problémových porostů, popř. porostů polehlých a silně zaplevelených, u nichž pomáhá udržet sklizňové ztráty na nízké úrovni.

Výhody aplikace přípravku Reglone®

 • rychlý desikační účinek - ošetření porostů řepky 5–7 dnů před sklizní
 • srovnání termínu dozrávání různých linií a hybridů řepky pěstovaných v jednom podniku
 • vynikající odolnost vůči srážkám již 30 minut po aplikaci
 • účinná látka se vyznačuje krátkou ochrannou lhůtou, v pletivech rychle degraduje (nenachází se v semenech a v oleji) a v půdě se dokonale inaktivuje (nezanechává žádná rezidua)
 • po aplikaci přípravku Reglone® je porost v celé svojí výšce rovnoměrně zralý, nedochází k problémům s nerovnoměrnou vlhkostí semen - suché stonky nezvyšují při výmlatu posklizňové ztráty i při zvýšeném výkonu výmlatu kombajny
 • nepřímo snižuje náklady na čištění a posklizňové úpravy semen
 • po aplikaci dosáhnete vždy kvalitních parametrů výnosu (HTS, obsah a složení oleje) a ve srovnání s glyfosáty se ve sklizni nevyskytují červená nedozrálá semena, která vaši odběratelé jistě nechtějí
 • po řádné a kompletní aplikaci při registrované dávce 3 l/ha nenajdete na rozdíl od aplikace glyfosátů různobarevná místa způsobená rozdílnou rychlostí a razantností jejich účinku
 • aplikace přípravku Reglone® vám umožňuje s velkou časovou přesností naplánovat a řídit práci při sklizni řepky, což má neocenitelný význam především u velkých pěstitelů, ale i pěstitelů využívajících na sklizeň řepky služby kombajnů

reglone1

Bob

Brambory

Cibule

Čočka

Fazol

Hrách

Květák

Luštěniny

Mrkev

Peluška