You are here

O společnosti

V České republice zahájila firma Syngenta svoji činnost 1. ledna 2001. Symbolicky tak vstoupila do třetího tisíciletí. Její postavení na trhu s přípravky na ochranu rostlin a s osivy je zcela v souladu s jejím celosvětovým významem - patří jednoznačně i v naší zemi k vedoucím společnostem v oblasti agrobusiness.

Firma disponuje širokým spektrem přípravků na ochranu rostlin a je tak schopna nabídnout svým zákazníkům komplexní řešení jejich problémů s pleveli, houbovými chorobami a škůdci prakticky ve všech plodinách. Pěstitelé cukrovky, kukuřice, slunečnice a řepky mohli již v minulosti sami ocenit vysokou kvalitu odrůd a hybridů těchto plodin dodávaných na český trh firmou Syngenta. Neobvykle široká je i paleta dovážených odrůd květin. Pracovníci firmy jsou připraveni poskytnout svým zákazníkům a obchodním partnerům kvalitní servis a poradenskou službu.

Vizí naší společnosti je právě proto přispívat k řešení současných globálních problémů. Vzrůstající počet obyvatel a s ním spojená zvyšující se poptávka po potravinách totiž zvyšuje i tlak na zemědělce produkovat stále větší množství plodin ze stejné plochy. Na trhu jsme jedineční tím, že nabízíme našim zákazníkům integrovanou nabídku. To v praxi znamená, že divize osiv i přípravků na jejich ochranu jsou sloučeny. Nabízíme tak komplexní řešení od zasetí plodin až po jejich sklizeň.

Zemědělství bude vždy patřit k nezastupitelným činnostem člověka. Společnost Syngenta se chce aktivně na tomto procesu podílet a pomoci našim zákazníkům využívat naplno potenciálu našich plodin.

Historie naší společnosti

V červnu roku 2000 dala Evropská komise svůj souhlas agrochemickým divizím společností Novartis a AstraZeneca, aby vytvořily společnost Syngenta, která celosvětově zahájila svoji činnost 1. ledna 2001. Vznikla tak firma zaměřená výhradně na oblast zemědělství - Syngenta. Název Syngenta pochází z řečtiny. “Syn“ označuje synergii a syntézu, silné prvky integrace a konsolidace, „Genta“ se vztahuje k humanitě a k individualitám. Pochází z latinského „gens“, označující lidi, společnost. Název Syngenta znamená „spojování lidí“.

Díky uskutečněné fúzi firma získala vedoucí postavení na trhu přípravků na ochranu rostlin ve všech regionech světa. Společnost Syngenta však nenabízí pouze přípravky na ochranu rostlin. Další významnou aktivitou je šlechtění polních plodin, zeleniny a květin. V objemu prodeje osiv jí patří celosvětově třetí místo. Společnost Syngenta věnuje také velké úsilí moderním biotechnologiím. Společnost Syngenta navazuje ve své činnosti na téměř 250 letou tradici obou význačných chemických firem, které se staly základem pro vytvoření silné a dynamické společnosti.

2016 Syngenta patří mezi vedoucí společnosti na trhu v oboru agrobusiness.
2013 Vzniklo šest pilířů projektu The Good Growth Plan, které představují závazky Syngenty v oblasti trvale udržitelného rozvoje.
2010 Spatřila světlo světa nová integrovaná strategie spojující v sobě kvalitní osiva s přípravky na jejich ochranu.
2009 Poprvé se objevuje nová směs pro opylovače s názvem Pastva pro včely.
2008 Syngenta získala novou podobu a představila náš cíl: využívat naplno potenciál rostlin.
2000 13. listopadu došlo spojením agrochemických divizí firem Novartis a AstraZeneca vznikla společnost Syngenta.
1999 Byla založena spojením firem Astra AB Švédsko a Zeneca Group PCL Velká Británie společnost AstraZeneca.
1996 Firma Zeneca dosáhla registrace strobilurinového fungicidu Amistar.
1995 Vznikla sloučením tří firem - Geigy, Sandoz Laboratories a Ciba - jedna z největších farmaceutických společností současnosti Novartis.
1993 Firma Zeneca zahájila svoji činnost po rozdělení ICI na tři divize (farmaceutická, agrochemická a speciální chemie).
1985 ICI uvedla na trh vlastní insekticid Karate.
1978 Firma Ciba-Geigy uvedla na trh systemický fungicid Ridomil.
1935 Firma Geigy zavedla výrobu insekticidu.
1928 Firma ICI zahájila činnost výzkumné stanice v Jealott´s Hill ve Velké Británii.
1926 Firma Imperial Chemical Industries (ICI) vznikla fúzí firem Brunner Mond Ltd., Nobel Industries, Brithish Dyestuffs Coronation Ltd. a United Alkali Co. Ltd.
1884 Ve Švýcarsku byla založena firma Ciba.
1876 Ve Šýcarsku byla založena firma Sandoz.
1758 Ve Švýcarsku byla založena firma Geigy.