You are here

Aby řepka řepkou byla

Aktuality
07.07.2016
řepka

Tajemství správně založeného porostu řepky tkví v optimálním množství vody v půdě a přípravě seťového lůžka, vyvážené výživě, dostatečném životním prostoru, kvalitě osiva, optimálním výsevku a ochraně před škodlivými činiteli. V takovém prostředí se vedle řepky také daří plevelům. Čím dříve je eliminujeme, tím déle mohou rostliny řepky profitovat z draze připravené kultivační plochy. Právě za tímto účelem společnost Syngenta v roce 2016 nabízí již osvědčený herbicidní balíček Brasan Teridox Pack pro preemergentní regulaci plevelů v řepce. Tento balíček poskytuje ošetření deseti hektarů řepky. Obsahuje patnáct litrů přípravku Brasan a pět litrů připravku Teridox. Přípravek Brasan obsahuje dvě účinné látky – dimetachlor v dávce 500 g/l a clomazone 40 g/l. Byl speciálně vyvinut pro snadnou a spolehlivou kontrolu plevelů v porostech řepky olejky. Účinná látka dimetachlor, selektivní půdní herbicid, si spolehlivě poradí jak s nejproblematičtějšími travami, jako jsou ježatka kuří noha, chundelka metlice, lipnice nebo psárka, tak s pleveli dvouděložnými, především brukvovitými. V kombinaci s účinnou látkou clomazone poskytuje Brasan nejširší spektrum účinnosti na jednoděložné i dvouděložné plevele včetně svízele, heřmánkovitých plevelů, brukvovitých plevelů, jako jsou kokoška pastuší tobolka, úhorník mnohodílný, penízek rolní atd. Tuto kombinaci účinných látek můžete aplikovat také v podobě balíčku.

Přestože zakládání porostu řepky v roce 2015 preemergentní aplikaci z důvodu sucha nepřálo, ten kdo aplikoval, neprohloupil, protože správně načasovat postemergentní aplikaci v loňském roce bylo velice problematické. Pro optimální působení účinné látky dimethachlor je jisté množství vody potřebné, ale ve srovnání s konkurenty výrazně nižší.

Bezplevelný porost řepky je nejen dobrou vizitkou agronoma, ale také z důvodu správného klimatu v porostu určitou ochranou před pozdně jarními mrazíky a zárukou vysoké a bezproblematické sklizně.