You are here

Mléč drsný

Mléč drsný
Sonchus asper

Mléč

Zařazení škodlivého činitele

Dvouděložné plevele

Popis

Jednoletý, bíle mléčící plevel se silným kůlovým kořenem. Upřednostňuje vzdušné, vápenité, hlinité až písčité půdy. Má tlustý, dutý stonek. Květní úbory hladké, bez žlaznatých chloupků.

Rozlišovací znaky

Primární listy mají ostnitou špičku, rostliny při poranění mléčí, řapíkaté Sonchus asper má primární listy jsou dlouze řapíkaté, okraje jsou laločnaté (na rozdíl od Sonchus arvensis). Primární listy Sonchus oleraceus jsou u báze špi.

Období vzcházení

Jaro až léto