You are here

Mandelinka bramborová

Mandelinka bramborová
Leptinotarsa decemlineata

Mandelinka bramborová

Plodiny

  • Rajče
  • Brambor

Zařazení škodlivého činitele

Škůdci brambor

Popis škůdce, hostitelské rostliny

Brouk: Je 10–12 mm dlouhý, černožlutě pruhovaný

Vajíčka: Bývají oranžová ve skupinách na spodní straně listu

Larva: Je maximálně 15 mm dlouhá, světle až tmavočervená, řidčeji žlutavá, po stranách po dvou řadách černých skvrn, širší vysoce klenutý zadeček

Příznaky, možnosti záměny

Brouci i larvy způsobují žír na okrajích listů a dírkování, u larev může později jít o hrubý žír až holožír.

Biologie

Mandelinka přezimuje ve stádiu dospělců v půdě a objevuje se záhy po vzejití bramboru. Po přibližně dvou týdnech úživného žíru dochází k páření a následně ke kladení vajíček po skupinách na spodní stranu listů. Jedna samička přitom klade maximálně 600 vajíček po částech na několik rostlin. Larvy se líhnou o málo později a přibližně během 3 týdnů projdou čtyřmi stádii, na což navazuje asi čtrnáctidenní stádium kukly. Po vylíhnutí z kukly a dvou až třítýdenním úživném žíru brouci zalézají 20–25 cm hluboko do půdy k přezimování.

Faktorem, který zesiluje napadení, je na jedné straně časný, vlhký podzim a chladná zima, na druhé straně je to teplé, ne příliš suché léto v kombinaci s pěstováním pozdních odrůd bramboru.

Hospodářský význam

Mandelinka bramborová je dnes rozšířená po celé Evropě. Jestliže teploty dosahují během vegetace průměrně 14 °C, může dojít k masovému výskytu. Zvláště v podmínkách kontinentálního klimatu vyvolává někdy mandelinka při absenci ochrany totální ztráty.

Brouk může také přenášet bakterie způsobující hnilobu a slizovitost stonku bramboru.

Řešení Syngenta