You are here

Maločlenec čárkovitý

Maločlenec čárkovitý
Atomaria linearis

Maločlenec čárkovitý

Zařazení škodlivého činitele

Škůdci řepy

Popis škůdce, hostitelské rostliny

Brouk: Je 1–1,7 mm dlouhý, světle až tmavohnědý, ploché dlouze protáhlé tělo mírně eliptického tvaru.

Larva: Bývá 2,5–3 mm dlouhá, bělavá, téměř průsvitná, krátké nohy a červenavě žlutá hlava, na posledním článku dva hákovité výrůstky směřující nahoru.

Maločlenec čárkovitý dává přednost řepě, mangoldu a špenátu. Larvy se živí kromě řepy hlavně na špenátu a merlíku bílém.

Příznaky, možnosti záměny

Ohroženy jsou především pozemky, kde se už v předchozím roce řepa pěstovala nebo ty, které s nimi sousedí. V půdě způsobují světlehnědí mladí a později i starší brouci svým žírem typická poškození na hypokotylu a v dalším průběhu i na kůlovém kořenu až do hloubky 15 cm. Částečně jsou klíčící rostliny už v době vzcházení sežrány. K žíru nad povrchem půdy dochází v první řadě u starších brouků, kteří přiletěli z okolí, a to za dostatečné vlhkosti. Poškozují především srdéčkové listy. Larvy žijí výhradně pod zemí a v létě jsou nalézány téměř vždy v blízkosti kořenového vlášení, které ožírají.

Příznaky se při letmém pohledu podobají příznaku způsobenému houbou Phoma betae. Bez bližšího ohledání je také možné je zaměnit s poškozením od drátovců, chvostoskoků a mnohonožek.

Biologie

Maločlenec čárkovitý přezimuje v posklizňových zbytcích, pod trávou nebo v horní vrstvě půdy na poli, kde se pěstovala cukrovka. Od dubna (při teplotě půdy asi 4 °C) opouští zimoviště. Mladí brouci začínají hned na místě s podzemním žírem na hostitelských rostlinách nebo náhradních hostitelích. Z pozemků, kde byla minulý rok pěstována řepa, se brouci stěhují na okraje porostu. Hlavní období letu trvá od začátku června do poloviny srpna. Kladení vajíček do blízkosti kořenů začíná počátkem května. Celková doba vývoje až do líhnutí dospělců trvá za optimálních podmínek asi 65 dnů, při nižších teplotách 70–90 dnů. Podle toho by vývoj první generace končil v srpnu a druhé kladení vajíček v září by bylo možné. V ČR se vyskytuje pouze jedna generace.

Hospodářský význam

Především žír brouků pod úrovní půdy může při vhodném počasí způsobit těžké poškození rostlin. Při více požercích a případně i při následné infekci houbami rostlina odumírá. Protože aktivita brouků je silně ovlivněna teplotou, neexistuje žádný přesný práh škodlivosti. Jako kritická hodnota může sloužit počet 2–3 brouci na 100 ml zeminy z oblasti kořenového balu. Během stádia 4–8 pravých listů se považuje za ještě snesitelný počet 10 brouků na rostlinu.

Řešení Syngenta