You are here

Listopasi

Listopasi
Sitona

Listopasi

Plodiny

  • Bob na zrno
  • Hrách

Zařazení škodlivého činitele

Škůdci luskovin

Popis škůdce, hostitelské rostliny

Brouk: Je 3,6–5,3 mm dlouhý, tělo se základním černým zbarvením a světlešedými, žlutošedými až červenavě hnědými šupinkami. Krovky se světlými a tmavými podélnými pruhy. Nosec krátký a široký, nahoře s prohloubenou rýhou uprostřed. Tykadla paličkovitá s kloubem. Samečkové jsou menší než samičky.

Larva: Asi 6–7 mm dlouhá, zakřivená, bělavě zbarvená, apodní, hlava tmavožlutá až tmavohnědá, s řídkými chlupy.

Listopas se živí listy luskovin a jetelovin, jako je hrách, bob, vikev setá, vojtěška, inkarnát i další druhy jetele, fazol, seradela a hrachor.

Příznaky, možnosti záměny

Na okrajích listů bobovitých rostlin se nacházejí obloukovité požerky na okraji listů, které nejdou příliš hluboko do čepele. Žír brouků je významný u vzcházejícího hrachu až do fáze 3 až 4. pravého listu, do této vývojové fáze je doporučena i ochrana. Larvy ožírají kořínky a bakteriální hlízky.

Biologie

První brouci se objevují už na přelomu března a dubna a nalétávají hned do porostů. Další nálet i kladení vajíček probíhá postupně až do července. Brouk se usadí obkročmo na okraj listu a ožírá ho obloukovitě pod sebou. Nyní se považuje poškození okrajů listů žírem brouků za méně významné než poškození bakteriálních hlízek žírem larev, v důsledku něhož se silně zhoršuje zásobování rostliny dusíkem a je narušena i pro celý osevní postup velmi ceněná schopnost luskovin hromadit dusíkaté látky. U bobu mohou brouci při svém žíru přenášet některé viry.

Hospodářský význam

Jedná se o často se vyskytujícího škůdce luskovin, u něhož škodí brouci žírem na listech a larvy žírem na bakteriálních hlízkách, které pro rostlinu produkují dusík.

U bobu může listopas při žíru také přenášet virus mozaiky bobu a virus hnědnutí semen bobu.

Indikace ošetření

Kritický počet brouků není znám. Neoficiálně se uvádí 5–10 brouků/m2. Pouze u jetelovin při vzcházení platí kritické číslo 5 až 10 brouků/100 rostlin. Chladné jarní počasí neprospívá žíru, naopak suché a teplé počasí zvyšuje aktivitu i škodlivost brouků.

Řešení Syngenta