You are here

Lipnice obecná

Lipnice obecná
Poa trivialis

Lipnice

Zařazení škodlivého činitele

Jednoděložné plevele

Popis

Víceletá, trsy tvořící lipnice (v polních plodinách má jen velmi malý význam). Vyskytuje se na čerstvých až vlhkých hlinitých půdách, zejména v ozimých obilninách na podzim klíčící, jakož i ve vojtěšce a porostech jetele. Rozmnožuje se semeny a odnožemi (vegetativně).

Rozlišovací znaky

Nejmladší list je složený, čepel listu dvojitá rýha, zašpičatělý. Pochva bývá drsná, kýlovitá. Jazýček je zubatý, na starších výhonech velmi dlouhý, ve středu vytažený.