Krytonosec zelný

Ceutorhynchus pleurostigma

Krytonosec zelný

Plodiny

Řepka olejka

Zařazení škodlivého činitele

Škůdci řepky

Popis škůdce, hostitelské rostliny

Brouk: 2–3 mm dlouhý, šedavě zbarvený

Larva: Bíle zbarvená, apodní

Kromě řepky a řepice se k hostitelským rostlinám krytonosce zelného počítají ještě různé kulturní a divoké brukvovité, jako košťáloviny, ředkvičky, ředkev, hořčice rolní a ohnice.

Příznaky, možnosti záměny

Napadení rostliny řepky krytonoscem zelným se pozná podle přítomnosti jedné nebo více kulatých hladkých hálek o průměru 1 cm na kořenovém krčku nebo hlavním kořenu. Na průřezu hálkou se oproti obávaným nepravidelným nádorům způsobeným nádorovitostí košťálovin (Plasmodiophora brassicae) nachází dutina a larva krytonosce zelného. Vnitřek hálek je larvou v průběhu jejího vývoje vyžrán.

Biologie

Brzy na podzim opouští brouk své letní stanoviště a vyhledává ozimou řepku. Po úživném žíru jsou kladena vajíčka do pletiv kořenového krčku nebo v sypké půdě i do hlavního kořene. Každá larva zapříčiní vznik jedné hálky. Časně na jaře se larvy stěhují mělce do půdy ke kuklení. Kuklení probíhá v kokonu vybudovaném ze zeminy, který brouk opouští po 6–8 týdnech a prodělává letní diapauzu. Krytonosec zelný má jen jednu generaci do roka, ale existují u něj jarní a podzimní kmen, takže přezimuje ve stádiu larvy i jako brouk. Jarní kmen klade vajíčka teprve na jaře a způsobuje škody především na brukvovité zelenině.

Hospodářský význam

Krytonosec zelný se v některých letech vyskytoval na ozimé řepce mimořádně silně. V současnosti jeho výskyt klesá. Přestože se mohou na rostlinách vyvinout hálky velkých rozměrů, ve kterých je i více larev, nebyl pozorován významný vliv na výnos ani na přezimování.

Práh hospodářské škodlivosti

Není znám.