Krytonosec šešulový

Ceutorhynchus obstrictus

Krytonosec šešulový

 

Plodiny

Řepka olejka

Zařazení škodlivého činitele

Škůdci řepky

Popis škůdce, hostitelské rostliny

Brouk: Je 2,5–3 mm dlouhý, černý, ale díky porostu chlupů se jeví šedý, šupinkatý, hlava, tykadla a nohy černé, proužky a prostory mezi nimi na krovkách stejně široké, se šupinkovitými chlupy v řadách.

Larva: Bývá 4–5 mm dlouhá, bělavá až bělavě žlutá, apodní, lehce rohlíčkovitě stočená, hlava hnědá s typickým uspořádáním set.

Kukla: Špinavě žlutá

Příznaky, možnosti záměny

Poškození je zvenku rozeznatelné teprve, když larva opustila šešuli kruhovým otvorem, provrtaným stěnou šešule. Larvy zničí v šešuli až 5 semen. Poškozená šešule zůstává uzavřená, zpočátku žloutne a lehce se deformuje. Je možné následné napadení bejlomorkou kapustovou, protože ta využívá ke kladení vajíček otvory vyvrtané larvami krytonosce.

Biologie

Krytonosec šešulový přezimuje ve spadaném listí pod křovinami a své zimoviště opouští asi při 13 °C. Se začátkem hlavního období květu řepky se více objevuje i krytonosec. Po úživném žíru klade samička vajíčka na mladé šešule. K tomu je ve stěně šešule vykousán otvor. Po 8–9 dnech se líhne larva a vyžírá tvořící se semena. Dorostlé larvy opouštějí šešuli a kuklí se v půdě. V červenci a srpnu se objevují mladí brouci. Krytonosec šešulový má jednu generaci do roka.

Hospodářský význam

Přímá škodlivost je obvykle malá, ale nepřímá škodlivost otevřením cesty pro mnohem škodlivější bejlomorku kapustovou může naproti tomu být vysoká. Kromě toho voda, která se dostává otvory do šešulí, vyvolává prorůstání semen a hniloby.

Práh hospodářské škodlivosti

Do začátku květu: 1 brouk/rostlina
Od začátku květu při nízkém výskytu bejlomorky: 1 brouk/rostlina
Při silném výskytu bejlomorky: 1 brouk/2 rostliny.

Vyhodnocení náletu se provádí z 10 skupin rostlin po 10 na úhlopříčce vedené porostem při minimální vzdálenosti od okraje 25 m. Zjišťuje se počet brouků v poupatech, případně v dosahu květů vyklepáváním do nádoby.