You are here

Krytonosec čtyřzubý

Krytonosec čtyřzubý
Ceutorhynchus pallidactylus

Krytonosec čtyřzubý

Plodiny

  • Řepka olejka
  • Zelenina brukvovitá
  • Zelenina brukvovitá semenné porosty

Zařazení škodlivého činitele

Škůdci řepky

Popis škůdce, hostitelské rostliny

Brouk: Je 2,5–3 mm dlouhý, horní strana s šedobílými skvrnami a porostlá šupinovitými chlupy, nohy červenavě žluté až rezavě hnědé, krovky se světlou, bělavou skvrnou na bázi pod štítem.

Larva: Je 4–5 mm dlouhá, bělavá, rohlíčkovitě stočená, apodní, hlava žlutohnědá, bez sety na horní části.

Kukla: Špinavě bílá

Příznaky, možnosti záměny

Prvními viditelnými příznaky jsou vpichy po kladení vajíček. Uvnitř stonku larvy vyžírají chodbičky, které jsou trusem zbarveny do hněda. Oproti napadení krytonoscem řepkovým roste stonek i nadále rovně (nedochází k růstovým deformacím). Při silném napadení se může projevovat opožďování v růstu. Otvory provrtané na bázi stonku představují vstupní brány pro sekundární infekce houbami Phoma lingam a Verticilium dahliae.

Příznaky je možné zaměnit s příznaky napadení krytonoscem řepkovým Ceutorhynchus napi - deformace stonku ve tvaru S a s raným stádiem žíru larev dřepčíka olejkového Psylliodes chrysocephala.

Biologie

Krytonosec čtyřzubý přezimuje pod pokrývkou z listí a objevuje se v porostech řepky ve stejnou dobu jako krytonosec řepkový nebo o několik dnů později. Po úživném žíru následuje kladení vajíček do žilek mladých listů. Larvy vyžírají řapíky, střední žebra a stonky. Po opuštění rostliny se larvy kuklí v půdě. V době sklizně řepky se objevují mladí brouci, kteří později vyhledávají zimoviště.

Hospodářský význam

Vzhledem k tomu, že při napadení rostlin nedochází k deformacím či znetvořením stonku, je vyhodnocení škod mnohem těžší než u krytonosce řepkového. K tomu ještě přispívá i skutečnost, že jako příznak napadení se objevuje také předčasné dozrávání, které je snadno zaměnitelné s příznaky způsobenými bílou hnilobou stonku Sclerotinia sclerotiorum. Ztráty na výnosu mohou dosahovat 20 % i více.

Práh hospodářské škodlivosti

Nálet krytonosce čtyřzubého do porostu se může sledovat pomocí žlutých misek. Přesný práh škodlivosti zatím není k dispozici, protože chybí spolehlivá metoda sledování. Jako u krytonosce řepkového lze použít předběžnou hodnotu 10 brouků/miska/3 dny v době od konce února do poloviny dubna. Misky (nejméně jedna miska na pole) jsou nainstalovány ve výšce vrcholků porostu 25 m od okraje a kontrolují se ve dvou až třídenních intervalech.