You are here

Kopřiva dvoudomá

Kopřiva dvoudomá
Urtica dioica

Kopřiva

Zařazení škodlivého činitele

Dvouděložné plevele

Popis

Jednoletá spíše vytrvalá dvoudomá rostlina s kůlovým kořenem a pálivými chloupky na listech i stoncích. Má dlouze plazivé, mělce uložené kořenové výběžky i více než 1 m dlouhé. Vytváří křovinaté trsy, dává přednost dusíkem přehnojeným místům. Stonek je přímý, čtyřhranný. Rozmnožuje a rozšiřuje se semeny i vegetativně.

Období vzcházení

Jaro