You are here

Klopušky

Klopušky
Miridae

Klopušky

Zařazení škodlivého činitele

Nespecializovaní škůdci

Popis škůdce, hostitelské rostliny

Nymfa: 1. stádium bezkřídlé, teprve pozdější stádia mají křídla

Klopuška bramborová (Lygocoris pabulinus): 6 mm dlouhá, jednolitě světle žlutá s bělavým štítkem. Klopuška bramborová napadá vedle bramboru také bob, cukrovku, různé jádroviny a peckoviny a další kulturní a okrasné rostliny.

Klopuška dvoutečná (Calocoris norvegicus): Až 7 mm dlouhá, štítky s dvěma černými body, špinavě žlutozeleně nebo často rezavočerveně pruhované polokrovky. Klopuška dvoutečná napadá jetel červený, vojtěšku, košťáloviny, cukrovku, slunečnici, mák atd.

Klopuška červená (Lygus pratensis): Max. 6 mm dlouhá, zelenavě šedé polokrovky a bíle lemovaný štítek. Klopuška červená napadá ovocné stromy, bobuloviny, krmné plodiny, řepu, slunečnici, mák atd.

Klopuška chlupatá (Lygus rugulipennis): Max. 5,4 mm dlouhá, šedá až zelenavě hnědá, poměrně silně pokrytá chlupy, s dvěma černými skvrnami na předním okraji štítku. Klopuška chlupatá napadá vedle bramboru také vojtěšku.

Příznaky, možnosti záměny

Vpichy od klopušek se zpočátku jeví jako žlutavé až červenavé skvrny, které se pomalu rozšiřují. Vzhledem k tomu, že klopušky vylučují do pletiv enzymatické látky, odumírá později obsah buněk v místech sání. Zasažená část listu se trhá a mrtvé pletivo vypadává. Listy se kadeří a ohýbají (příznak podobný jako u viróz). U máku a slunečnice dochází k poškozením poupat a květů.

V počáteční fázi lze poškození od klopušek zaměnit s poškozením od křísů.

Biologie

Ve stádiu vajíčka přezimuje klopuška bramborová na ovocných stromech a klopuška dvoutečná na různých stromech a keřích. Nymfy vylíhlé z vajíček přesídlují po vytvoření okřídlených stádií kromě jiných rostlin i na brambor. Klopuška červená a klopuška chlupatá přezimují jako dospělci na okrajích pole a keřích a na jaře mohou odtud bezprostředně napadat porosty.

Hospodářský význam

Při silném výskytu může vzniknout poškození, které ovlivňuje výnos. Nebezpečné jsou zejména na máku a slunečnici. Také přenos virů není zcela vyloučen.

Řešení Syngenta