You are here

Jílek vytrvalý

Jílek vytrvalý

Jílek

Zařazení škodlivého činitele

Jednoděložné plevele

Popis

Trsy tvořící vytrvalá tráva. Často porost tvořící trvalé louky. Místo výskytu jsou louky, pastviny, cesty, trávníky, okraje pozemků na hutných hlinito-jílovitých půdách s vysokým obsahem živin, zřídka na orné půdě. Průměrný počet výhonů na rostlinu bývá vysoký. Rozmnožuje se semeny, vytrvalé jílky také vegetativně podzemními (rhizomy) a nadzemními výběžky. Střední škodlivost.

Rozlišovací znaky

Nejmladší list je složený, čepel listu na líci rýhovaná. Jazýček bývá krátký, 1–2,5 mm, membránovitý, useknutý. Ouška jsou malá, špičatá a klásky podélně k ose vřetene.

Období vzcházení

Klíčivost je od jara do podzimu. Nízká minimální teplota klíčení. Hloubka zpravidla 0–7 cm (max. 13 cm).