You are here

Jílek mnohokvětý

Jílek mnohokvětý
Lolium multiflorum

Jílek

Zařazení škodlivého činitele

Jednoděložné plevele

Popis

Trsy tvořící jedno až víceleté trávy. Místo výskytu bývají louky, pastviny, cesty, trávníky, okraje pozemků na hutných hlinito-jílovitých půdách s vysokým obsahem živin, zřídka na orné půdě. Průměrný počet výhonů na rostlinu je vysoký. Rozmnožuje se semeny, vytrvalé jílky také vegetativně podzemními (rhizomy) a nadzemními výběžky. Střední škodlivost.

Rozlišovací znaky

Nejmladší list je svinutý, čepel listu na líci rýhovaná. Jazýček bývá dlouhý 1–4 mm, membránovitý a zubatý. Ouška jsou protažená k ose vřetene, osinatá.

Období vzcházení

Klíčivost bývá od jara do podzimu. Minimální teplota klíčení je nízká. Hloubka klíčení 0–7 cm (max. 13 cm).