You are here

Háďátka

Háďátka
Ditylenchus dipsaci, Pratylenchus ssp., Heterodera avenae

Háďátka

Popis škůdce, hostitelské rostliny

Kukuřice může být poškozována více druhy háďátek (Ditylenchus dipsaci, Pratylenchus ssp., Heterodera avenae). Velké škody způsobují háďatka sáním v kořenové oblasti, zničením primárních i sekundárních kořenů, čímž postupně rostliny hynou. Na bázích stonků se vytvářejí četné výhonky, rozšiřují se tmavá místa na stonku se zaschlým pletivem nebo vznikají tmavé nekrózy. Rostliny se prohýbají a postupně se „hokejkově” zakřivují. Poškozený kořenový systém způsobuje postupné padání a úhyn rostlin. K podstatným ztrátám dochází, když vedle přemnožení háďátek přistupují další negativní faktory, které značně zeslabují kořenový systém. Patří k nim studené a vlhké počasí zjara, nízká hodnota pH a nestrukturní půda.

Indikace ošetření

K nejúčinnějším opatřením patří optimalizace růstových podmínek pro kukuřici. Optimální stanoviště s bohatou půdní živěnou, konkurenční organizmy v mikrofauně a mikroflóře půdy.