You are here

Fuzariózy palic kukuřice

Fuzariózy palic kukuřice

Fuzariózy

Latinský název: Fusarium spp.

Slovenský název: Fuzariózy kukurice

 

Hostitelské rostliny 

Kukuřice

 

Příznaky

Fuzariózy palic jsou díky četným druhům rodu Fusarium dosud málo mezi sebou rozlišitelné. Fuzariózy kukuřice jsou dobře poznatelné díky bělavě lososově červenému až skořicovitému zbarvení listenů. Pod slepenými listeny jsou palice s hustým houbovým pletivem zčásti nebo úplně rozrušeny a jsou čistě bílé nebo růžově purpurově zbarvené. Pod tímto houbovým pletivem se nacházejí červeně až hnědě zbarvená zrna, která jsou zčásti již uvolněná. 

V pokročilém stadiu je vřeteno hnědočerveně zbarvené a zpuchřelé. 

 

Prežívání, zdroj infekce 

Houba se rozšiřuje osivem nebo půdou. Infekce nastává rozrušením ohniska choroby na rostlině a spory se dále šíří větrem a dešťovou vodou.

 

Dispoziční faktory

Vyklíčené hyfy prorůstají do špičky palic a vnikají do zrna event. se usadí i na povrchu. Průběhem chladného počasí pozdního léta a začátku podzimu aj. faktorů, už infekce není dobře chráněna palisty v palici a je uvolněna. Přispívá k tomu zahnívání stonků a kořenů, poškození zavíječem kukuřičným, narušení ptactvem, mrazíky a také pozdější termín sklizně.

 

Hospodářský význam

Fuzariózy se jen málo podílejí na snížení výnosů a kvality, ani nevyvolávají nějaké zdravotní problémy u lidí a zvířat, pokud byla sklizená hmota dobře zpracována, zejména sušením.

 

Metody ochrany a doporučené produkty Syngenta

Přímé hubení fuzarióz není možné. Jako preventivní opatření slouží výběr vhodných odrůd pro dané stanoviště a vyloučení všech faktorů, které by vedly zejména k šíření infekce z nakažených částí rostliny. Rovněž musí být vyloučeno šíření ze skladišť a přímo po sklizni musí být biomasa dobře vysušena.

Celest Trio Formula M, Elatus Era, Magnello, Vibrance Duo, Vibrance Star