You are here

Čirok halepský

Čirok halepský
Sorghum halepense

Čirok

Plodiny

  • Kukuřice setá

Zařazení škodlivého činitele

Jednoděložné plevele

Popis

Vytrvalý, trsy tvořící druh, rozšiřující se rhizomy. Rostliny dosahují výšky až 2 m. Vyskytuje se především v teplejších oblastech jižní Evropy, první rostliny zavlečené do jižního Německa, vyžadující vyšší teploty. Je citlivý na mráz, rostlina je světlomilná a klade nízké nároky na půdu a vodu. Rozmnožuje se rhizomy a semeny. Co se týká škodlivosti, jedná se o nejvýznamnější plevelnou trávu v kukuřici, bavlníku, cukrové třtině a dalších plodinách pěstovaných v teplých klimatických oblastech. Selektivní ochrana v kukuřici sulfonylmočovinami - primisulfon, nicosulfon a rimsulfon postemergentně. Semenné rostliny jsou přinejmenším také částečně zasaženy chloracetanilidy, např. S-metolachlor.

Rozlišovací znaky

Nejmladší list je svinutý. Listová čepel je 20–60 cm dlouhá, hladká, světlejší střední nerv; na okraji zoubkovaná, drsná. Listová pochva bývá často na bázi voskový sekret, jazýček dlouhý cca 5 mm.

Období vzcházení

Minimální teplota klíčení je vysoká. Je spíše drobnosemenný, proto nevzchází z větších hloubek.