You are here

Černě na řepce

Černě na řepce

Černě na řepce

Latinský název: Alternaria

Slovenský název: Čerň repková

 

Hostitelské rostliny 

  • Řepka olejka

 

Příznaky
Houby napadají již vzcházející rostlinky, na jejichž hypokotylech se objevují tmavě šedé až černé čárkovité skvrny. Při výjimečně silném výskytu může dojít i k odumírání rostlinek. Na děložních lístcích se tvoří okrouhlé, drobné skvrnky, na pravých listech jsou skvrny větší, až černé, často s koncentrickým zónováním. Starší skvrny jsou světlejší. Rovněž v jarním období se objevují tyto skvrny na listech.

 Na stoncích se tvoří protáhlé, tmavě šedé až černé skvrny. Toto poškození má z hlediska tvorby výnosu minimální význam. Největší ztráty jsou způsobovány při napadení šešulí, na kterých jsou nepravidelné, drobné, okrouhlé, ostře ohraničené skvrny, šešule bývají deformované, předčasně pukají.

Semena jsou scvrklá, nevyzrálá. Při vyšší vzdušné vlhkosti na napadených šešulích vyrůstá černé, nízké, sametové mycelium hub. Na již dozrálých šešulích se může při opožděné sklizni jako druhotný patogen objevit i druh Alternaria alternata. Skvrny na listech je možno zaměnit s příznaky hub Leptosphaeria maculans. Na rozdíl od Leptosphaeria maculans se však nevytváří na skvrnách plodničky - pyknidy. Na šešulích může dojít k záměně s příznaky houby Botryotinia fuckeliana, ale černě vytvářejí za vlhka na šešulích výrazně černé mycelium.

 

Prežívání, zdroj infekce 
Houby přežívají na posklizňových zbytcích a jsou přenosné i osivem.

 

Dispoziční faktory
Výskyt onemocnění podporuje setí napadeného osiva a infikované posklizňové zbytky v blízkém okolí nově zasetých ploch řepky. Riziko hospodářsky významného výskytu zvyšují polehlé porosty s mohutným patrem šešulí a vlhké a teplé počasí v období tvorby a dozrávání šešulí. Sekundární napadení houbou Alternaria alternata podporuje opožděná sklizeň v důsledku deštivého počasí.

 

Hospodářský význam
Hospodářsky významný je pouze výskyt na šešulích. V jednotlivých letech je intenzita výskytu různá. Napadení kolísá mezi 5% až 40% napadených šešulí. Při silném napadení se snižuje velikost semen a zvyšují se ztráty při sklizni.

 

Metody ochrany a doporučené produkty Syngenta
Kvalitní likvidace posklizňových zbytků a zdravé osivo. Cílená chemická ochrana se neprovádí, vedlejší účinek na čerň řepkovou má ošetření proti hlízence.

Amistar