You are here

Čerň

Čerň

Čerň

Plodiny

  • Rajče - pole
  • Rajče - skleník

Příznaky, možnosti záměny

Nezaměnitelným příznakem jsou černé, sazovité, souvislé povlaky mycelia se spórami na povrchu napadených klasů.

Přežívání, zdroj primární infekce

Houby přežívají na rostlinných zbytcích řady druhů, na zasychajících pletivech rostlin.

Dispoziční faktory

K napadení dochází v letech s déletrvajícím deštivým počasím v době sklizně.

Hospodářský význam

Výskyt černí obvykle nemá za následek kvantitativní snížení výnosu, má ale negativní dopad na kvalitu zrna. Mimo jiné především houby rodu Alternaria mohou produkovat toxiny, které kontaminují zrna v napadených klasech.

Metody ochrany

Cílená ochrana proti černím se neprovádí.