You are here

Čerň

Čerň

Čerň

Latinský název: Alternaria, Cladosporium, Stemphylium, Ulocladium
Slovenský název: Černe na obilninách

 

Příznaky
Černé sazovité , souvislé povlaky mycelia se spórami na povrchu napadených klasů.

 

 

Prežívání, zdroj infekce 
Houby přežívají na rostliných zbytcích řady druhů, na zasychajících pletivech rostlin.

 

Dispoziční faktory
K napadení dochází v letech s déletrvajícím deštivým počasím v době sklizně.

 

Hospodářský význam
Výskyt černí obvykle nemá za následek kvantitativní snížení výnosu, má ale negativní dopad na kvalitu zrna. Mimo jiné především houby rodu Alternaria mohou produkovat toxiny, které kontaminují zrna v napadených klasech.

 

Metody ochrany a doporučené produkty Syngenta
Cílená ochrana proti černím se neprovádí.

černě se mohou vyskytovat u všech obilnin, u jejich vzniku jde o období při dozrávání zrna kdy jsou klasy už zaschlé, a vyskytují se hlavně při deštivém průběhu žní – když se protahuje doba sklizně a obilí, ačkoliv je zralé a suché, trčí na poli…

jen pro info - černě můžou signalizovat nižší kvalitu zrna… díky podmínkám v jakých vznikají (ty deště ve žních) – ale to prosím nepublikuj, je to spíš logická záležitost. Minimálně porost nevypadá dobře, protože je fakt zabarvený do černa.

V obilninách se velmi dobře uplatní Magnello se svou vedlejší účinností, což je jeden z jeho benefitů, který zdůrazňujeme i v katalogu. Je ale registrováno pouze v pšenici ozimé. Významnou vedlejší účinnost má také Elatus Era, viděl jsem na vlastní oči, že porost vypadal skvěle.

Magnello, Elatus Era