Bzunka ječná v kukuřici

Oscinella frit

Bzunka ječná v kukuřici

Oscinella frit

aacute;vě vzcházející kukuřice. Za několik dní později se líhnou larvičky a provrtávají se listovou pochvou. Ve fázi 3. listu již jsou patrné požerky první generací bzunky. Mírné poškození je ohraničené a chodbičky jsou příčně postaveny k listové žilnatině. Paralelně s žilnatinou probíhají více či méně hluboké četné vyžrané rýhy, které jsou žluté a jejich okraje jsou jasně stříbřité. Vítr roztrhává listy a třepí je přes rýhy a poškozené listy jsou pomačkané v děravých rýhách. Tato poškození působí na další růst rostlin nepříznivě. K největším škodám dochází, jestliže larvy zasáhnou vegetační vrchol a tím poškodí hlavní výhon. K tomu však dochází méně často. Při silném napadení dochází však ke tlumení růstu, tvorbě postranních odnoží a k výskytu boulovitých spálenin a jiných kvalitativních a kvantitativních poškození jednotlivých rostlin. Bzunka ječná se vyskytuje ve třech generacích do roka, avšak druhá a třetí generace nemá téměř žádný vliv na další růst kukuřice.

Příznaky, možnosti záměny

Od stádia 3. listu kukuřice jsou viditelná poškození od 1. generace bzunky. Larvy se prožírají v nejmladších, ještě svinutých listech, do listového pletiva.

Lehké poškození se omezuje na rýhu vyžranou napříč listovým žilkám, od které se rovnoběžně s žilkami různě daleko rozebíhají jednotlivé vyžrané rýhy. Pletivo podél těchto rýh žloutne a okraje mají stříbřitý lesk.

K těžkým poškozením dochází, pokud larva dosáhne vegetačního vrcholu rostliny a tím zničí hlavní výhonek. Většina rostlin se snaží tuto ztrátu nahradit tvorbou 1–2 odnoží, ty ale přinášejí jen velmi omezený výnos.

Biologie

Bzunka ječná klade svá vajíčka do kornoutů ještě nerozvinutých listů právě vzcházejících rostlin. O několik dnů později vylíhlé larvy se snaží co nejrychleji dostat na bázi stébla, a tím k vegetačnímu vrcholu.

Míra vznikajícího poškození je podstatně závislá na délce období mezi klíčením kukuřice a dosažením stádia 2. listu. Čím je toto období delší, tím mají larvy lepší podmínky výživy, a tím výrazněji se vyvíjí i poškození. Obzvláště ohrožené jsou pozdní výsevy v květnu. Od 4. listu už vajíčka nejsou na kukuřici kladena. Bzunka se sice ročně objevuje ve třech generacích, ale druhá a třetí generace nemají pro kukuřici žádný význam.

Hospodářský význam

Bzunka ječná je závažným škůdcem kukuřice. Ve všech pěstitelských polohách mohou každoročně vznikat lehká až těžká poškození. Následkem středně silného až silného napadení je snížená produkce rostlinné hmoty, absence nebo snížená kvalita palic a zvýšená náchylnost vůči sněti kukuřičné.

Indikace ošetření

Nejjistějším a nejméně okolí škodícím opatřením je insekticidní moření osiva. Pro ošetření v začátcích poškození ve fázi 1 až 3 listů se nabízí možnost plošného postřiku insekticidy.