You are here

Blýskáček řepkový

Blýskáček řepkový
Meligethes aeneus

Blýskáček řepkový

Plodiny

  • Hořčice bílá
  • Řepka olejka
  • Zelenina brukvovitá
  • Zelenina brukvovitá semenné porosty

Zařazení škodlivého činitele

Škůdci řepky

Popis škůdce, hostitelské rostliny

Brouk: 1,5–2,5 mm dlouhý, dlouze oválný, černý se zeleně až modravě lesklým hřbetem

Larva: 3,5–4 mm dlouhá, žlutavě bílá, s řídkými setami na těle, černohnědá hlava, 3 páry krátkých černohnědých nohou, na horní straně každého segmentu 2–3 tmavé skvrny

Kromě řepky a řepice jsou hostiteli četné jiné brukvovité druhy jako ředkev olejná, černá a bílá hořčice, semenačky košťálovin, vodnice, tuřín, ředkev, ředkvička a také divoké brukvovité jako hořčice rolní a ohnice.

Příznaky, možnosti záměny

Nakousaná a vykousaná poupata jsou v celém květenství nepravidelně rozmístěna. Brouk nakusuje poupata, aby se dostal k pylu. Poškozená poupata žloutnou, usychají a později opadávají, takže zůstává pouze stopka. Důsledkem je nepravidelné nasazení květů, příp. šešulí.

Možnosti záměny: cylindrosporióza (při silném napadení zčásti jen kratší stopky šešulí), poškození pozdními mrazy (horní část květenství chřadne a zasychá), poškození suchem (v určité části květenství chybějí všechny květy, což je způsobeno předčasným opadem poupat v důsledku nedostatku vody).

Biologie

Brouk přezimuje pod listím, zbytky rostlin apod. Při teplotě půdy 10 °C opouští své zimoviště a při teplotě vzduchu od 15 °C nalétává do porostů řepky. Tam se prokousává do poupat a z části je vyžírá. Vajíčka jsou kladena mezi květní orgány.

Larvy se živí především pylem, nezpůsobují však významnější škody. Později se larva stěhuje do půdy ke kuklení. Koncem srpna odlétávají mladí brouci do zimovišť. Blýskáček řepkový má jednu generaci do roka.

Hospodářský význam

Se značnými ztrátami je třeba počítat při časném výskytu a pomalém vývoji řepky před květem. Jarní řepka je více poškozována než ozimá řepka, která může časně vzniklá poškození částečně vyrovnat. Vznikají mezerovitá květenství.

Práh hospodářské škodlivosti

U ozimé řepky:

  • 1–2 brouci/rostlina (velmi brzy, poupata uzavřená, EC 51)
  • 4 brouci/rostlina (brzy, 14 dní před květem)
  • 5–6 brouků/rostlina (krátce před květem, EC 55–57)

Hodnocení letové aktivity a prvních náletů blýskáčka se může provádět pomocí alespoň jedné žluté misky na porost (asi od konce února/počátku března), která je umístěna ve výši vrcholků rostlin asi 5 m od okraje.

Řešení Syngenta