You are here

Bázlivec kukuřičný

Bázlivec kukuřičný

Bázlivec kukuřičný

Zařazení škodlivého činitele

  • Kukuřice

Popis škůdce, hostitelské rostliny

Imago: Dospělec je velký asi 4–7 mm, okrově hnědý s černou kresbou na krovkách, která má u samečků tvar podélného pruhu táhnoucího se až téměř ke konci krovek. Samečci tak mohou být až téměř černí. U samiček má kresba charakter tří podélných pruhů.

Larva: po vylíhnutí jsou jen 1,2 mm dlouhé, v posledním instaru je jejich velikost 10–13 mm

Kukla: bílá.

Příznaky, možnosti záměny

Larvy se živí se kořínky kukuřice. Postupně je ožírají, rostliny jsou nestabilní a vyvracejí se. Vznikají tak typické husí krky. Brouci škodí okusem blizen kukuřice, takže v palicích chybějí zrna nebo celé řady zrn.

Biologie

Hlavní hostitelskou rostlinou pro larvy i dospělce je kukuřice (Zea mays L.), larvy se však mohou příležitostně vyvinout i na kořenech jiných trav a dospělí brouci se mohou živit i na rostlinách z čeledí Poaceae, Asteraceae, Fabaceae a Cucurbitaceae. K hlavnímu šíření dochází především v místech, kde se opakovaně na týchž pozemcích pěstuje kukuřice po kukuřici.Škodí larvy i dospělci. Pro vývoj larev jsou nejvhodnější dostatečně provzdušněné středně těžké půdy s drobnou hrudkovitou strukturou, pro svůj pohyb využívají půdní póry a dostatečnou vlhkost půdy. V období sucha je zejména na písčitých půdách mortalita larev vysoká. Také drobné a ostré částice půdního skeletu zvyšují mortalitu larev díky jejímu mechanickému poškození. I těžké jílovité půdy omezují pohyb larev za potravou a tím negativně ovlivňují jejich další vývoj.

Vylíhlé larvy mají omezený čas k nalezení vhodné potravy, jsou přitahovány oxidem uhličitým, který produkují kořeny kukuřice.Nejdříve ožírají jemné kořenové vlášení, později se pouští i do větších kořenů. Starší larvy poškozují kořeny až po bazální uzel. Při 50 % poškození kořenového systému rostliny poléhají. Rostliny nemají dostatek živin, dochází k redukci vody, zaostávají v růstu, snižuje se výnos, mění výživný obsah zrna. Kukuřice zasychá. Po výraznějších dešťových srážkách kořeny částečně regenerují, díky čemuž se rostliny vzpřímí a ohnuté stonky připomínají „husí krky”.

Hospodářský význam

Bázlivec kukuřičný je stále považován za karanténního škůdce. 

Práh hospodářské škodlivosti

Míru poškození kořene hodnotí IOWA stupnice. Předpokládá se, že už průměrné poškození kořenu 2,5 – 3 stupně způsobuje významné ekonomické škody na výnosech.

Dospělci se v menší míře živí listy kukuřice, ale hlavní škodlivost spočívá v ožírání blizen kukuřice, takže mohou způsobit hluchost palice. Zničení úrody může být až stoprocentní.