You are here

Bažanka roční

Bažanka roční
Mercurialis annua

Bažanka roční

BAŽANKA ROČNÍ

Mercurialis annua

Zařazení škodlivého činitele

Dvouděložné plevele

Popis

Jednoletý pozdní jarní plevel z čeledi pryšcovitých.Vytváří mělký větvený kořen. Pravé listy jsou vstřícné, první pár bývá vejčitý, další listy jsou postupně delší a užší, u báze obvykle zaokrouhlené. Rostliny obvykle dosahuje výšky 20 – 60 cm. Jedná se o dvoudomou rostlinu. Samčí květenství jsou klasovitá, skládají se z klubíček květů. Samičí květy jsou drobné, žlutozelené. Plodem je dvoupouzdrá tobolka porostlá šětinovými chlupy. Po dozrání tobolky praskají a vymršťují semena.

Bažinky jsou jedovaté, ale sušením nebo vařením se jedovatost a palčivá chuť ztrácí.

Výskyt

Půdy bohaté na dusík s neutrální až alkalickou reakcí. Najdeme ji hlavně v aridnějších oblastech. Preferuje těžší půdy s vysokým obsahem humusu.

Jedna rostlina vyprodukuje 1000 až 2000 semen. V ideálních podmínkách až 20 000 semen.

 

Období vzcházení

Začíná v průběhu dubna, vrcholí v květnu až červnu.

 

Škodlivost

Zapleveluje zejména porosty okopanin a zelenin, nejvíce cukrovku a kukuřici, ale i v luskovinách a porostech sóji.