You are here

Alternáriová listová skvrnitost

Alternáriová listová skvrnitost
Alternaria spp.

Skrvnitost

Zařazení škodlivého činitele

  • Řepka olejka
  • Salát ledový
  • Brokolice
  • Kapusta
  • Kapusta růžičková
  • Křen
  • Květák
  • Zelí
  • Pór

Příznaky, možnosti záměny

Největší škody způsobují tyto houby na vzcházejících rostlinách, kde se mohou podílet na padání vzcházejících rostlin, u kterých vyvolávají hniloby hypokotylu. Později se na listech podél žilnatiny objevují drobné, zvětšující se, hnědé až černohnědé skvrny, které bývají mírně propadlé, někdy se pokrývají povlakem mycelia. Na stonku vznikají oválné nebo beztvaré, buď černé, matné nebo fialově narůžovělé skvrnky. Ve fázi dozrávání napadají i úbory. Na nažkách se choroba šíří na jejich povrchu a při časném napadení i pod oplodím. V důsledku napadení dochází ke snížení výnosu semene a zhoršuje se i jeho kvalita. Podobné příznaky na stoncích může vyvolat Leptosphaeria lind­quistii.

Přežívání, zdroj primární infekce

Hlavním zdrojem infekce je osivo. Houba také přetrvává jako mycelium v rostlinných zbytcích.

Dispoziční faktory

Vývoj houby je podporován vyššími teplotami (25–30 °C), ale rozmnožovací orgány se tvoří spíše při nižších teplotách (15–25 °C). Vývoj urychluje také vysoká vzdušná vlhkost. Při splnění těchto podmínek proběhne celý infekční cyklus za 2 dny a choroba se proto může rychle šířit.

Hospodářský význam

Významná choroba poškozující slunečnici při vzcházení a později ovlivňuje zejména kvalitu a výnos semen. V závislosti na poškození asimilační plochy se nažky špatně vyvíjejí, snižuje se jejich kvalita a klíčivost.

Metody ochrany

Základem ochrany je odstranění posklizňových zbytků orbou a setí zdravého mořeného osiva. Chemické ošetření fungicidy se provádí na začátku dozrávání.