You are here

Výjimka pro Reglone a Actara 25 WG povolena

Aktuality
21.06.2022
Reglone

Vážení pěstitelé,

ÚKZÚZ povolilo omezené a kontrolované použití přípravků Reglone a insekticidu Actara 25 WG.

Přečtěte si, za jakých podmínek:

 

  • Doba platnosti nařízení se stanovuje na omezenou dobu

          29. 5. 2022 do 25. 9. 2022.

 

V oznámení nově uvede uživatel DPB následující údaje

  • Název, typ zařízení pro aplikaci přípravku, které bude pro aplikaci použito, a jeho výrobní čísl
  • Název uzavřeného/bezkontaktního systému pro plnění nádrže aplikačního zařízení přípravky (CTS – Closed Transfer System), který bude použit při přípravě postřikové kapaliny a způsob napojení na zařízení pro aplikaci přípravku.

Společnosti Syngeta velmi záleží na bezpečnosti během aplikace s přípravky na ochranu rostlin. K přípravku Reglone poskytujeme odpovídající ochranné pomůcky. Kontaktujte prosím obchodního zástupce. 

Podmínky k zajištění bezpečnosti při práci

Kontrolní orgány obou resortů zdravotnictví i zemědělství budou bedlivě vyhodnocovat používání Reglonu v roce 2022, tj. bude zvýšená četnost kontrol přímo během přípravy postřiku a aplikace, a to za účelem využití těchto poznatků pro potenciální povolení žádosti na rok 2023. K co nejvyšším šancím na úspěch obdržení výjimky i v roce 2023 je nutná maximálně možná zodpovědnost při aplikaci.    

Více info zde

 

actara logo Syngenta

  • Doba platnosti nařízení se stanovuje na omezenou dobu

         od 13. 4. 2022 do 11. 8. 2022

Insekticid k hubení šedavky luční, drátovců, lalokonosce libečkového a dřepčíka chmelového ve chmelu.

Rozsah použití: chmel

Dávkování 0,2 kg/ha

od 11 BBCH do 33 BBCH

Více info zde