You are here

Všichni musíme jíst

Aktuality
30.03.2020
farmar_stastny

Pro zemědělství začal rok 2020 poněkud zvláštně. Zima nebyla, sníh také ne a snad jen hrabošům to vyhovovalo. Pandemie koronaviru nás staví do nové a ne zcela příjemné situace. Nakonec i ten virus je organismus přírodního původu!

Přes všechna opatření vlády, která omezují náš normální, nebo spíše dosavadní životní styl, se příroda na polích a zvířata ve stájích omezovat nedají. Je potřeba zaset, pohnojit, nakrmit a zajistit denní chod farem.

Naše společnost Vám v „roce zdraví rostlin“ nabízí dodávky kvalitního osiva kukuřice a slunečnice, ranných ječmenů, řepky a samozřejmě přípravků na ochranu rostlin. V tomto období zabezpečujeme dodávky ze zahraničních výrobních závodů do České republiky, v termínech, které si vyžadují agrotechnické zásady. Jsme připraveni se společně s Vámi starat o hojnou a zdravou sklizeň i přes všechny překážky, kterým musíme čelit.

Bohužel jsme i my limitováni danými opatřeními, a proto hledáme nové cesty jak komunikovat mezi sebou, ale hlavně s našimi zákazníky. Učíme se být ve spojení tzv. medii – telefony, e-maily a přes nejrůznější webové aplikace. Celý tým české Syngenty je plně dostupný a Vám k dispozici. Neváhejte se na nás obrátit, kdykoliv budete potřebovat.

V těchto dnech si většina z nás více než kdy jindy uvědomuje, že naše zdraví a životy jsou v ohrožení. Situace je vážná, přesto se v našich geografických šířkách bere dostatek potravin jako normální a samozřejmá věc. Často se říká, že něco zlé, je k něčemu dobré. Teď je možná správná chvíle připomenout široké veřejnosti, že o jejich plné žaludky se stará nepočetná komunita zemědělců, kteří nesejí obilí a jiné plodiny on-line. Ale venku na polích, chráněni pouze svou imunitou a provizorními prostředky. A že i díky těmto lidem se pandemie lépe zvládá.

Na závěr Vás srdečně zdravím. Čeština umí do základu svých slov dát hluboký význam: zdraví.

Buďte tedy zdraví!

Ing. Petr Adler, Generální ředitel Syngenta Czech

 

Všichni musíme jíst - video

brand_video_obrazok