You are here

Víte už, jak zatočit s pleveli v řepce?

Aktuality
15.07.2015

Kvalitativní výsledky sklizených řepek jsou jedním ze základních faktorů při vybírání odrůd pro podzimní osev. Inspirujte se herbicidním ošetřením řepek a vyzkoušejte například duo našich přípravků Brasan a Teridox.

Jak ukazuje praxe, v našich podmínkách jsou nejrozšířenějšími pleveli v porostech řepek svízel, heřmánky, merlíky, mák, rozrazily, penízek rolní a postupně se stává i velkým problémem zaplevelení porostů kakosty. Tlak jednotlivých plevelů se sice v regionech liší, ale nelze se mu vyhnout. Jak si s ním tedy poradit?

Řepka má v raných růstových fázích velmi slabou konkurenční schopnost. Plevele, které v ní nejsou podchyceny včas, ubírají mladým rostlinkám živiny, vodu a prostor. To se může později negativně projevit na vývoji řepky a pozdější výnosové depresi. Nehledě na to, že bez herbicidního zásahu dojde k obnovení nebo dokonce posílení semenné zásoby plevelů v půdě.

Zároveň je také třeba myslet i na jaro, kdy některé plevele jako je svízel přítula (jeden z nejškodlivějších plevelných druhů v řepce), mák vlčí, úhorník mnohodílný a další, škodí v době svého prodlužovacího růstu. V neposlední řadě by se nemělo zapomínat ani na ošetření proti plevelům z čeledi brukvovitých, které mohou fungovat jako hostitelé pro mnohé choroby, např. Plasmodiophora brassicae.

Z výše uvedených důvodů by tedy bylo optimální zvolit selektivní herbicid s reziduálním působením a tím pádem s déle působící ochranou. Pokud si vzpomeneme na loňský rok, kdy na podzim v některých regionech byl problém se setím a následným ošetřením díky silným srážkám, bylo by ideální skloubit aplikaci herbicidu se setím a aplikovat v co nejkratší době po zasetí podle aktuální předpovědi počasí. Správné načasování je jednou z výhod preemergentního ošetření. Další výhodou aplikace preemergentního herbicidu je záběr na široké spektrum plevelů, včetně zmiňovaného svízele přítuly a dalších problematických druhů. Bezesporu nejdůležitějším faktem je však likvidace plevelů již ve fázi klíčení.

Na svizel, heřmánkovité plevele, kokošku pastuší tobolku, úhorník, penízek a mnoho dalších, velice dobře účinkuje účinná látka clomazone, která je obsažena v přípravku Brasan 540 EC. V kombinaci s účinnou látkou dimetachlor, si Brasan 540 EC spolehlivě poradí jak s nejproblematičtějšími travami (ježatka, chundelka, lipnice nebo psárka), tak i s dvouděložnými pleveli. Dimetachlor v množství 500g/l je také obsažen v přípravku Teridox, jehož předností je vysoký stupeň tolerance ke všem odrůdám řepky. Kombinace těchto dvou přípravků v balíčku Brasan Teridox pack (ve složení 15 litrů Brasanu a 5 litrů Teridoxu) určeném na ošetření 10 ha řepky, je ideálním řešením pro pokrytí širokého spektra plevelů a zároveň je to ideální kombinace pro ošetření odrůd řepky citlivých na účinnou látku clomazone.

Nesmíme opomenout ani balíček Teridox Command pack (také určený pro ošetření 10 ha), který není zatížen omezeními a lze ho tedy použít i v ochranných pásmech zdrojů pozemních vod.

Preemergentní aplikace herbicidů není jediný způsob herbicidního ošetření, ale je mnohem spolehlivější především z hlediska načasování aplikace a zajištění bezproblémového založení kvalitního porostu řepky olejky.

Svízel přítula Heřmánkovec Merlík