You are here

Víte už, jak zatočit s pleveli v řepce?

Aktuality
01.07.2020

Jak ukazuje praxe, v našich podmínkách jsou nejrozšířenějšími pleveli v porostech řepek svízel, heřmánky, merlíky, mák, rozrazily, penízek rolní a postupně se stává i velkým problémem zaplevelení porostů kakosty. Tlak jednotlivých plevelů se sice v regionech liší, ale nelze se mu vyhnout. Jak si s ním tedy poradit?

Řepka má v raných růstových fázích velmi slabou konkurenční schopnost. Plevele, které v ní nejsou podchyceny včas, ubírají mladým rostlinkám živiny, vodu a prostor. To se může později negativně projevit na vývoji řepky a pozdější výnosové depresi. Nehledě na to, že bez herbicidního zásahu dojde k obnovení nebo dokonce posílení semenné zásoby plevelů v půdě.

Zároveň je také třeba myslet i na jaro, kdy některé plevele jako je svízel přítula (jeden z nejškodlivějších plevelných druhů v řepce), mák vlčí, úhorník mnohodílný a další, škodí v době svého prodlužovacího růstu. V neposlední řadě by se nemělo zapomínat ani na ošetření proti plevelům z čeledi brukvovitých, které mohou fungovat jako hostitelé pro mnohé choroby, např. Plasmodiophora brassicae.

Z výše uvedených důvodů by tedy bylo optimální zvolit selektivní herbicid s reziduálním působením a tím pádem s déle působící ochranou. Bylo by ideální skloubit aplikaci herbicidu se setím a aplikovat v co nejkratší době po zasetí podle aktuální předpovědi počasí. Správné načasování je jednou z výhod preemergentního ošetření. Další výhodou aplikace preemergentního herbicidu je záběr na široké spektrum plevelů, včetně zmiňovaného svízele přítuly a dalších problematických druhů. Bezesporu nejdůležitějším faktem je však likvidace plevelů již ve fázi klíčení.

Na svizel, heřmánkovité plevele, kokošku pastuší tobolku, úhorník, penízek a mnoho dalších, velice dobře účinkuje účinná látka clomazone, která je obsažena v přípravku Brasan 540 EC. V kombinaci s účinnou látkou dimetachlor, si Brasan 540 EC spolehlivě poradí jak s nejproblematičtějšími travami (ježatka, chundelka, lipnice nebo psárka), tak i s dvouděložnými pleveli. Dimetachlor v množství 500g/l je také obsažen v přípravku Teridox, jehož předností je vysoký stupeň tolerance ke všem odrůdám řepky. Kombinace těchto dvou přípravků v balíčku Brasan Teridox pack (ve složení 15 litrů Brasanu a 5 litrů Teridoxu) určeném na ošetření 10 ha řepky, je ideálním řešením pro pokrytí širokého spektra plevelů a zároveň je to ideální kombinace pro ošetření odrůd řepky citlivých na účinnou látku clomazone.

Preemergentní aplikace herbicidů není jediný způsob herbicidního ošetření, ale je mnohem spolehlivější především z hlediska načasování aplikace a zajištění bezproblémového založení kvalitního porostu řepky olejky.

Svízel přítula Heřmánkovec Merlík