You are here

Úspěšný Vibrance slaví 10 let

Aktuality
22.06.2021
Vibrance

Letos slavíme desetileté výročí prvního uvedení naší velmi úspěšné účinné látky pro potřeby moření – sedaxane, tedy Vibrance. Představena byla v Argentině v roce 2011. Během pouhých deseti let se stala značka Vibrance měřítkem a novým standardem v ochraně rostlin během vzcházení (nejen) proti kořenomorce.

Kořenomorka, devastující choroba klíčících a vzcházejících rostlin, může způsobit veliké ztráty na výnosu, které dosahují třiceti a více procent. Největší riziko představuje především v podmínkách sucha. Před uvedením přípravků Vibrance bylo velmi obtížné kořenomorku regulovat, protože možnosti, jež zemědělci měli k dispozici, byly velmi omezené.

Vibrance jako vítěz a průkopník

Jednalo se o první ošetření zrn/semen, které se kromě regulace osivem a půdou přenosných chorob zaměřuje na stav a zdraví kořenů.

Vibrance nabízí jedinečný benefit, technologii Rooting Power™. Ta zajišťuje růst silnějších a zdravějších kořenů, a tím vyšší výkon rostlin. Díky technologii Rooting Power™ získaly produkty Vibrance ocenění „Nejlepší produkt roku” v soutěži Agro Award v roce 2011 (nyní pod názvem Crop Science Awards), již znají zemědělci po celém světě.

Vibrance Gold kořeny

Díky tomu, že produkty Vibrance kromě ochrany zdraví rostlin podporují růst kořenů, a tak zachovávají půdní sílu, vnímají je pěstitelé jako spolehlivé zajištění lepšího založení porostů.

Deset let úspěšného působení přípravků značky Vibrance na trhu svědčí o tom, že společnost Syngenta umí přinášet inovace v oblasti moření. Díky úzké spolupráci přímo se zákazníky dokážou naši specialisté hledat a nacházet nové způsoby, jak přinést pěstitelům nová efektivní řešení.

 

Vibrance – udržitelné řešení

Pohledem do budoucna je Vibrance® skvělým partnerem pro Good growth plan (Plán udržitelného rozvoje), protože pomáhá zemědělcům překonat problémy související se změnami klimatu. Díky technologii Rooting Power™ máme skvělý základ pro pochopení souvislostí mezi kořeny a zdravou půdou, které podporují dlouhodobou udržitelnost.

Vibrance slaví 10 let

Vibrance Gold

Vibrance Duo

Vibrance Star