You are here

Stop virózám obilnin

Aktuality
07.08.2015

Virózy ozimých obilnin nás letos potrápily. Podívejte se, co a jak společnost Syngenta doporučuje pro úspěšné zvládnutí kontroly přenašečů viróz obilnin na podzim.

3 tipy, jak zastavit virózy na vašem poli

1. Jedním zásahem proti houbovým chorobám i virózám. Doporučujeme použití s mořidly Vibrance Gold a Celest Extra pro efektivní ochranu vůči houbovým chorobám. Produkty jsou plně kompatibilní při současném použití.

2. Pro zajištění ideální ochrany ozimých obilnin před napadením přenašeči viróz je vhodné, aby porost vzešlý z osiva namořeného mořidlem Cruiser 350 FS byl následně ještě podle potřeby ošetřen foliárním insekticidem s odlišným mechanismem účinku, například insekticidem Karate se Zeon technologií ze skupiny pyrethroidů.

3. Neméně důležitým preventivním opatřením k ochraně obilnin před virovými chorobami je eliminace tzv. „zeleného mostu“, což je vlastně výdrol obilnin, hlavně v řepce olejce ozimé, na kterém škůdci přežijí do vzejití hlavní plodiny. Pro ekonomickou likvidaci výdrolu v řepce olejce ozimé doporučujeme použití přípravku Fusilade Forte a pro likvidaci výdrolu na strništi doporučujeme použít totální herbicid Touchdown Quattro.

Vitální rostliny bez škůdců.

  • Zvýšení odolnosti stresu v počátečních fázích vegetace
  • Zlepšení vitality rostlin – VigorTM efekt
  • Spolehlivá ochrana proti přenašečům viróz