You are here

Slunečnice, které se stanú hvězdami Vaší úrody!

Aktuality
08.12.2017

Slunečnice

             Společnost Syngenta je již po mnoho let globálním lídrem v oblasti výkonnosti odrůd slunečnice roční. Tuto pozici mnohokrát obhájila v pokusech Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin v České republice. Slunečnice roční patří na našich polích stále k minoritně pěstovaným plodinám. V roce 2017 byla pěstována na 21,6 tis. ha. O finální ploše ve velké míře rozhoduje průběh zimního období a stav ploch řepky na jaře, kdy je slunečnice mnohdy volena jako náhradní plodina.

       Šlechtění řepky ozimé již dospělo kvalitou produkovaného oleje takřka na úroveň oleje slunečnicového, ten si však stále nese punc kvality u konečného spotřebitele. I v případě slunečnicového oleje ale došlo k výraznému posunu. Vedle vysokého obsahu zastoupených nenasycených mastných kyselin spolu s vysokým obsahem vitamínu E v podobě tokoferolů a tokotrienolů je zde také možnost volit ze sortimentu tzv. high olejek, které posunují slunečnicový olej na úroveň kvalitního olivového oleje.

Výkonnost v poloprovozních pokusech

O výkonnosti hybridů slunečnice společnosti Syngenta si lze snadno vytvořit obrázek na základě dlouhodobých výsledků poloprovozních pokusů vedených Ing. Božetěchem Málkem ze společnosti SPZO.

Graf1_ SlunečniceNovinky i osvědčené materiály

Pro sezonu 2018 přinášíme novinky v podobě ještě výkonnějších materiálů. Bude se jednat o ranou až středně ranou novinku spadající pod Clearfield Plus technologii pod názvem SY Bacardi a také vítěze POP SPZO 2017 (viz graf 1), odrůdu SY Diamantis, která rozšíří paletu odrůd technologie Clearfield.

SY Bacardi – novinka sezony 2018 v segmentu Clearfield Plus

Raný až středně raný hybrid s normálním typem oleje technologie Clearfield Plus vhodný i do suchých oblastí s vysokou energií počátečního růstu a nepoléhavostí během celé vegetace. Jedná se o středně vzrůstnou odrůdu s mohutným olistěním, která nedozrává na zeleném stonku, má převislý úbor s výborným dopylením a HTS 54 g.

SY Diamantis – novinka sezony 2018 v segmentu Clearfi eld, vítěz POP SPZO 2017

Odrůda SY Diamantis přináší nový standard výše výnosů do technologie Clearfield v odrůdách se standardním typemoleje. To dokazují nejen výsledky POP SPZO 2017, ale také jedny z vůbec nejvyšších a stabilních výnosů mezi odrůdami tohoto segmentu v Maďarsku. Jedná se o středně raný hybrid s převislým úborem v průměru 19,5 cm širokým na středně vysoké rostlině, která je mohutně olistěna a vytváří dojem velmi vyrovnaného uniformního porostu.

Slnečnica_foto

            Vedle novinek však mohou pěstitelé vybírat ze zavedených a odzkoušených odrůd. Zde je celkový přehled portfolia pro sezonu 2018.

NK Brio – vysoce výnosná nenáročná odrůda do konvenční technologie, vítěz POP SPZO 2015

Spadá do segmentu klasických slunečnic se standardním typem oleje. Jedná se o ranou odrůdu, která snáší brzké setí a následně vytváří mohutný kořenový systém.Ten hybridu umožňuje rychlý počáteční vývoj.

SY Arisona – odrůda do sucha a horka

Jedná se o standardní slunečnici co do technologie i složení oleje. Období sucha jí pomáhá překonat rozsáhlý kořenový systém spolu s mohutným stonkem. Tato odrůda tak výborně odolává případnému poléhání.

NK Neoma – vysoce výnosná nenáročná odrůda do CL technologie

Odrůda NK Neoma má vysoký výnosový potenciál a stabilita výnosu je podpořena dobrou tolerancí k chorobám. Tím, že NK Neoma nemá žádné speciální nároky na pěstování a snáší dobře různé půdně-klimatické podmínky, je možné ji pěstovat ve všech regionech určených pro produkci slunečnice.

SY Neostar – standard technologie Clearfield Plus

Jeho základ vychází z genetiky hybridu NK Neoma, a tudíž i NK Brio. Na rozdíl od NK Neoma je tento hybrid vhodný do systému Clearfield Plus, který redukuje přechodné zažloutnutí slunečnice po aplikaci imazamoxu. Stejně jako zbytek rodiny odrůd vycházejících z odrůdy NK Brio nemá tento hybrid žádné speciální požadavky na agrotechniku a dobře snáší všechny pěstitelské podmínky.

Talento – hybrid určený do systému Clearfield se zvýšeným obsahem kyseliny olejové

Hybrid Talento je hybrid slunečnice s vyšším obsahem kyseliny olejové určený pro Clearfield technologii. Je tak směrován pěstitelům, kteří si chtějí navýšit zisk skrze vyšší kvalitu oleje a zároveň chtějí využít výhody systému Clearfield. Tato odrůda se vyznačuje celou řadou výborných agrotechnických
charakteristik. Kontrolní hybridy překonává o 10 až 17 % s obsahem oleje 48 %.

Listego_obr

Herbicidní ošetření

Listego Plus – nedílná součást technologie Clearfield Plus

Plus je herbicid určený výhradně do technologie Clearfield Plus ve slunečnici. Vždy je nutno mít na paměti kompatibilitu technologie a odrůdy. Standardní odrůdy slunečnice i ty čistě Clearfieldové likviduje. Jedná se o selektivní herbicidní přípravek určený na dvouděložné a jednoděložné jednoleté plevele. Clearfield Plus technologie na rozdíl od čistě Clearfi eldové je založena na jediném genu rezistence k účinné látce imazamox u odrůd Clearfi eld Plus slunečnice.

Listego – základ Clearfield technologie ve slunečnici

Listego patří mezi selektivní herbicidy určené pro Clearfield technologii. Obsahuje 40 g/l účinné látky imazamox. Registrovaná dávka pro použití ve slunečnici je 1,25 l/ha. Aplikuje se postemergentně ve fázi dvou až šesti pravých listů slunečnice a dvou až čtyřech párech pravých listů plevele. Listego účinkuje na běžně se vyskytující plevele, jako jsou bažanka roční, řepeň, rdesno červivec, lilek černý, ježatka kuří noha, bér zelený či rosička krvavá.

Pro více informací o jednotlivých hybridech navštívte sekci Osiva, nebo kliknete na slunečnicový katalóg zde:

Slnečnica_katalog_web