You are here

(R) Evoluce v moření kukuřice

Aktuality
30.11.2018
hero banner moridla kukurice

Ve vývoji jsme se zaměřili na zamezení napadání klíčních rostlin rozličnými kmeny fuzárií, Rhizoctonia solani i celou skupinou původců padání klíčních rostlin. Vedle dvou účinných látek: metalaxyl-M a fludioxonil velice dobře zavedených z mořidla Maxim XL vstupují do hry ještě účinné látky thiabendazole ve své premiéře v oblasti ochrany klíčních rostlin a také azoxystrobin. To vše pod křídly mořidla s příznačným názvem Maxim Quattro. Mimo to právě nyní uzrál čas na využití potenciálu účinku látky sedaxane – mořidla Vibrance v kukuřici.

Sílu obou mořidel budete moci vyzkoušet s hybridy společnosti Syngenta již v nadcházející sezoně. O tom, že Maxim® Quattro je opravdu promyšlené mořidlo do posledního detailu, vypovídá skutečnost, že na cílové
choroby vždy působí minimálně dvě z obsažených účinných látek.Maxim® Quattro je fungicidní mořidlo obsahující čtyři účinné látky s různými způsoby účinku v buňkách patogenu. Jedná se o fludioxonil, metalaxyl-M, azoxystrobin a thiabendazole.
Fludioxonil ze skupiny fenylpyrrolů je širokospektrální kontaktní fungicid s reziduálním účinkem. Je částečně přijímán semeny a omezeně translokován do klíčících rostlin. Eliminuje hospodářsky významné druhy hub ze tříd Ascomycetes, Basidiomycetes
a Deuteromycetes (Fusarium spp., především F.graminearum a culmorum, Rhizoctonia spp., Helminthosporium spp.).
Metalaxyl-M ze skupiny fenylamidů je systémový fungicid, který je velmi dobře přijímán semeny a translokován do všech částí klíčících rostlin. Účinkuje proti původcům tzv. padání klíčních rostlin (Pythium spp., Fusarium spp., Aspergillus spp.,
Penicillium spp., atd.).
Azoxystrobin ze skupiny strobilurinů se velmi dobře šíří pletivy klíčních rostlin a působí proti Rhizoctonia solani a také patogenům rodu Pythium sp.Vedle fungicidního působení zajišťuje posilující fyziologický efekt, který se projeví vyšší vitalitou
rostlin za chladného průběhu jara.
Thiabendazole ze skupiny azolů rozšiřuje účinnost mořidla v oblasti patogenů ze skupiny Fusarium spp., a to zejména o F. subglutinans a F. proliferatum a významně tak dále posiluje působení účinné látky fludioxonil.

Účinná látka sedaxane je velice dobře známa z mořidel do obilnin pod názvem Vibrance, nejvíce v podobě produktu Vibrance Gold. V případě kukuřice účinná látka sedaxane stimuluje rozvoj kořenového systému i za sucha – efekt známý
pod názvem Rooting power. V posledních letech mapujeme rozšiřující se problém v podobě patogena Rhizoctonia solani napříč republikou. Tato půdní patogenní houba dlouhodobě zamořuje půdu a škodí v mnoha plodinách. Vedle kukuřice
škodí například také v porostech bramboru, cukrovky, hrachu i obilninách. Právě na Rhizictonia solani vykazuje Vibrance 500 FS vysokou účinnost.
VibranceTM 500 FS je fungicidní mořidlo obsahující jednu účinnou látku: sedaxane v dávce 500 g na litr. Sedaxane je unikátní účinná látka ze skupiny karboxamidů vyvinutá společností Syngenta speciálně a výhradně pro moření.
V mitochondriích houbových patogenů působí jako inhibitor Komplexu II, důležitého komponentu pro tvorbu buněčné energie. Účinná látka sedaxane je širokospektrální, systemická účinná látka vyznačující se ideální půdní mobilitou tzn. že vytváří tzv.
ochrannou zónu, která zůstává neustále v kontaktu s kořenovou zónou mladé rostliny. Dle různých půdních a srážkových podmínek se mohou tyto charakteristiky výrazně lišit, čemuž se sedaxane dokáže přizpůsobit a zůstává vždy v oblasti kořenové
zóny (nedochází k proplavování do spodních vrstev) a poskytuje tak mladým rostlinám v kritickém období jejich vývoje tu nejvyšší možnou ochranu proti napadení houbovými patogeny.

Kombinace mořidel Maxim® Quattro a Vibrance 500 FS doplněná insekticidním mořením Force 20 CS tak přináší jedinečný účinný arzenál v boji s chorobami a škůdci kukuřice, který neměl a nemá na českém trhu obdoby. Naleznete v nabídce
společnosti Syngenta již pro sezonu 2019.

moridla_kukurice

ucinnost_moridla_kukurice