Proč pěstovat výkonný hybrid SY Glorietta?

Aktuality
SY Glorietta řepka Syngenta

RNDr. Ondřej Skala, Syngenta Czech

Řepka dlouhodobě sehrává v Evropě, a v České republice zvláště, roli otloukánka mezi polními plodinami. Nastalé politické události posledních měsíců pohled na ni alespoň trochu mění. A tak nová SY Glorietta přichází jako na zavolanou. Proč?

  • Výborné parametry přezimování

SY Glorietta spadá do středně raného segmentu řepky ozimé. Tento hybrid startuje na podzim rychlým růstem, ale bez tendence k přechodu do prodlužovací fáze. Pokud k tomuto vývojovému přechodu obecně ve fyziologii řepky ozimé dojde, rostliny ztrácejí následně odolnost k nízkým teplotám v průběhu zimy. Hybrid SY Glorietta, ač má rychlý podzimní růst, tak jeho přízemní růžice listů zůstává přisedlá. Z tohoto důvodu SY Glorietta vykazuje velmi vysoké hodnocení v parametru mrazuodolnosti a přezimování. Díky tomu není omezena v termínu setí.

  • Maximální využití dostupného dusíku

Hybridy řepky se mohou dramaticky lišit ve schopnosti využívat dostupný dusík a transformovat jej do výnosu. Odrůda SY Glorietta jednoznačně prokázala a prokazuje svoji výjimečnost v této dovednosti v uplynulých čtyřech sezónách v našich pokusech. I v podmínkách hůře dostupného dusíku byla SY Glorietta schopna dodat výnos vyšší téměř o půl tuny oproti průměru pokusů v podobě top nejprodávanějších hybridů v České republice.

  • Vyrovnaný porost

Odrůda SY Glorietta spadá mezi řepky s robustním růstem. Tato schopnost v kombinaci se schopností poradit si na lokalitách s nižší dostupností dusíku vede k založení vyrovnaného porostu řepky i na problematičtějších polích s heterogennějšími podmínkami. Mimo to SY Glorietta velmi dobře větví. To prokázala doposud na všech zkušebních lokalitách i v provozech.

  • Geneticky podmíněná odolnost TuYV

SY Glorietta nese geneticky podmíněnou odolnost viru žloutenky vodnice. Nehrozí tak případné omezení výnosového potenciálu vlivem napadení infikovanými mšicemi.

  • Zdravotní stav

Vedle odolnosti k TuYV je SY Glorietta vysoce odolné k nákaze Verticilliem a velmi dobře odolává hlízence a také botrytidě. Právě dobrý zdravotní stav porostů SY Glorietta se projevuje následně ve výnosu.

Video - SY Glorietta na živo

Více o hybridu SY Glorietta 

SY Glorietta řepka Syngenta

SY Glorietta v květu