You are here

Pomohou zkušenosti z boje proti covidu porazit malárii?

Aktuality
09.08.2021
boj proti malarii

Jonathan Parr, Syngenta Global

Během posledních dvou let se pozornost celosvětově upřela na nový virus, který má obrovský dopad na globální veřejné zdraví a ekonomickou situaci. Až se objeví světlo na konci temného tunelu s názvem Covid-19, pojďme využít vše, co jsme se během posledních měsíců naučili a aplikovat nové zkušenosti na boj proti jiné ničivé chorobě – malárii.

Podle Světové zdravotnické organizece (WHO) zabije malárie více než 400 000 lidí ročně. Zhruba dvě třetiny úmrtí připadají na děti do pěti let. V roce 2019, ze kterého máme poslední údaje, se na celém světě objevilo 229 miliónů případů malárie. Toto číslo zůstává neochvějně neměnné už několik let, neboť si komáři vyvinuli odolnost vůči insekticidům. WHO se proto obává, že doposud dosažené výsledky začnou stagnovat.

Světový den malárie si připomínáme 25. dubna. Pozornost celého světa se v té době soustředila na Covid-19. Ale naléhavost této situace by neměla zastínit opatření potřebné na prevenci, léčbu a konečné zneškodnění malárie. Proto bych rád vyslovil naději, že využijeme současnou dynamickou politiku a mezinárodní spolupráci kolem koronaviru k boji proti smrtelné pohromě přenášené komáry.         

Boj proti malárii znamená boj proti chodobě

Covid-19 různými způsoby zdůraznil těsné spojení mezi globálním zdravím a globální ekonomikou. Společnost Syngenta, ve které působím jako prezident pro globální ochranu plodin, je jednou ze společností, které bojují za to, aby malárie přestala ovlivňovat osobní život i ekonomickou situaci lidí v postižených oblastech.  

Jonathan Parr

Foto: Jonathan Parr, Syngenta Global

Mezi naše zákazníky patří statisíce drobných zemědělců v subsaharské Africe, kde podstatnou část HDP tvoří zemědělství. Podle WHO je 94 % případů nákazy malárie a následného úmrtí právě v Africe. Výzkumy ukazují, že když se farmář nakazí malárií v období žní, výnos farmy poklesne zhruba o polovinu. To vede k paralelnímu poklesu příjmu, rodina upadá do chudoby, což v některých případech vede k podvýživě.

Ekonomické důsledky malárie mohou rodinu ovlivňovat po celé generace také kvůli jejímu vlivu na vzdělávání. Během covidové pandemie jsme byli svědky, jak nejlepší školské systémy na světě usilují o udržení kvality vzdělávání i v době, kdy nebylo možné, aby studenti docházeli do školy. Odhaduje se, že v regionech postižených malárií, je právě tato choroba důvodem až 50 % absence ve škole. Vzdělání je klíčové k tomu, aby se následujícím generacím Afričanů podařilo vymanit z chudoby. Proto každý den absence ve školní docházce znamená ztracenou příležitost pro budoucí akademický i ekonomický pokrok. Podle odhadů by odstranění malárie umožnilo 123 miliónům lidí, kteří se živí zemědělstvím v subsaharské Africe, cestu ven z chudoby.

Výzkum dále ukázal, že malárie zpomaluje také zmírňování nerovností mezi muži a ženami. Když ženy zůstávají doma a starají se o nemocné děti, nebo nemocné dívky nemohou chodit do školy, jejich příležitost dohnat handicap ohledně vzdělávání a pracovních příležitostí, která jsou v Africe mezi pohlavími evidentní, se zmenšuje, případně ji ženy ztrácejí úplně.

Inovace a spolupráce  

Za velikým úsilím naší společnosti v boji proti malárii stojí dva klíčové faktory: Inovace a spolupráce. Stejně tak tyto faktory tvořily pilíře při vývoji vakcíny proti Covid-19, kterou se podařilo připravit v rekordním čase. Ohledně malárie i Covidu-19 naše práce ještě zdaleka neskončila.

V roce 2018 se Syngenta stala zakládajícím členem společnosti ZERO by 40 – bezprecedentního partnerství mezi předními světovými zemědělskými společnostmi, které podporuje i Nadace Billa a Melindy Gatesových a neziskové sdružení Innovative Vector Control Consortium (IVCC). Cílem programu ZERO by 40 je zlikvidovat malárii do roku 2040 prostřednictvím sdílení idejí, zdrojů a práce na vývoji účinnějších produktů a nástrojů na její kontrolování.

Ve spolupráci s IVCC jsme vyvinuli interiérový sprej s názvem Actellic® 300 CS, který doposud chránil více než 100 miliónů lidí ve více než třiceti zemích. Při správném použití v domácnosti na začátku sezóny malárie, může Actellic® 300 CS účinně odpuzovat komáry přenášející malárii až devět měsíců.

Protože se komáři stávají rezistentní vůči existujícím insekticidům, společnost Syngenta se zavázala využít svoje výzkumné a vývojové kapacity na vývoj nových produktů a řešení.

Inovace v praxi

Jak jsme se v posledních dvou letech přesvědčili, inovace a spolupráce nemohou probíhat pouze v laboratořích. Abychom dokázali smysluplně řešit jakýkoli problém v oblasti veřejného zdraví, musíme úzce spolupracovat s lidmi, jejichž život a spokojenost jsou v ohrožení.

Zatímco centrum technických inovací společnosti Syngenta tvoří síť laboratoří po celém světě, naše působení v oblasti prevence malárie je široké, holistické a má kořeny v úzkém partnerství mezi vládními agenturami, neziskovými organizacemi, jako je Goodbye Malaria a našimi zaměstnanci v Africe.

Členové Syngenta afrického týmu, kteří dodávají místním zemědělcům naše produkty, mají blízké vztahy s komunitami, které jsou ohrožené malárií. Během celého Covid období čelily tyto týmy velké výzvě udržet komunity zaměřené na boj proti malárii, uprostřed strachu a nejistoty z nové záhadné choroby, která sevřela společnost.  

Také tady se inovace a spolupráce uplatnily. Školení, která se dříve konala výhradně osobně, byly upraveny na webové semináře a skupiny na platforme WhatsApp. V komunitách, kde měli lidé strach pustit do svých domácností cizí osoby vykonávající postřik proti malárii, byly sestaveny nové týmy v rámci komunity. Tak se zmírnily obavy lidí z přenosu nákazy Covidu-19 od cizinců. V některých oblastech začali deratizéři místo aut jezdit na kole, aby necestovali ve skupinách a snížili riziko nákazy.   

Během řešení zdravotních problémů dbáme též na životní prostředí. Členové našeho týmu neustále vymýšlejí nové způsoby opětovného použití prázdných obalů, abychom minimalizovali odpad. Jedním z nejkreativněšjích řešení je přeměna prázdných kanystrů na oplocení.  

Afrika

Jsme zranitelní, dobře, že to víme

Práce v subsaharské Africe je výzvou v oblasti infrastruktury a komunikace i v lešpích časech. Inspiruje mě inovativní duch a energie, se kterou reagovali členové našich afrických týmů na covidovou situaci. Z vlastní zkušenosti věděli, že malárie nepočká.

Jak říká Dr. David Zinyengere, specialista na veřejné zdraví v Zimbabwe, který pomáhá vést činnost společnosti Syngenta zaměřenou na boj proti malárii v jižní a východní Africe: „Když nebudeme opatrní, malárie se stane méně důležitou v porovnání s nově vznikajícími infekcemi. Potom riskujeme, že ztratíme půdu pod nohama, kterou se nám léty podařilo získat.“

Někdo už si mořná nepřipouštěl nebezpečí infekčních chorob. Roky 2020 a 2021 nám připomněly, že jsme lidé. A že i ty nejbohatší a nejmocnější z nás může srazit na kolena neviditelný virus.

Využijme nové povědomí o lidské zranitelnosti. Pojďme řešit se stejnou naléhavostí, inovativností a spoluprací, kterou jsme zažili během pandemie Covidu-19 i malárii. Pokusme se udělat všechno pro to, aby se tato starodávná choroba stala minulostí.