You are here

Ochrana řepky se stává na podzim výzvou

Aktuality
31.08.2021
založení řepky

Ing. Helena Bochová, Syngenta CZ

Úspěšné založení porostu řepky začíná být s narůstajícími restrikcemi v oblasti účinných látek opravdovou výzvou. Složitá je situace hlavně v oblasti insekticidů. Nejdříve jsme přišli o účinné moření a následně i o část efektivních přípravků. Výběr přípravků se zúžil, a tak je nutné výskyt škůdců pečlivě hlídat a aplikace častěji opakovat.

 

Dále je ale potřeba hlídat i výskyt trávovitých plevelů a dynamiku růstu porostu. Řepku v děložních lístcích ohrožují na podzim hlavně dřepčíci rodu Phyllotreta. Trávovité plevele se často objevují v nekonečně se opakujících vlnách a bujné porosty je nutné zregulovat v růstu, aby nepřerostly a přes zimu nevymrzly.

Společnost Syngenta nabízí řešení všech tří problémů:

  • Karate Zeon zahubí dřepčíky.
  • Zetrola spolehlivě zlikviduje trávovité plevele.
  • Magnello pomůže s regulací růstu a fungicidně ochrání porost řepky.

 

Karate se Zeon technologií 5 CS jsme pro vás v roce 2021 zlevnili o 36 %

Insekticid Karate s účinnou látkou lambda-cyhalothrin usmrcuje hmyz jako dotykový a požerový jed. Je jím tedy možné ochránit porosty řepky proti dřepčíkům rodu Phyllotreta a dřepčíku olejkovému. Odborníci doporučují Karate jako vysoce účinné řešení. Pro porosty vzešlé z insekticidně nemořeného osiva je ošetření nutností hlavně v sušších letech, kdy škodlivost vzrůstá. Proti dřepčíkům se používá dávka 0,15 l/ha.

 

Herbicid Zetrola s účinnou látkou propaquizafop je flexibilní  a vysoce selektivní přípravek. Zetrola je velmi rychle absorbována listy plevele, a tak účinkuje spolehlivě i za nižších teplot. Dva dny po aplikaci dochází k zastavení růstu plevele, po deseti dnech jsou viditelné chlorózy na mladých pletivech a za 1–4 týdny plevel zcela hyne v závislosti na klimatických podmínkách. Optimální teplota aplikace je 8 - 25 °C. Účinkuje na široké spektrum trávovitých plevelů včetně těch vytrvalých a dávkování je uživatelsky přátelské (tab. č. 1)

Tab. č. 1: Použití a dávkování přípravku Zetrola

Plodina Škodlivý organismus Aplikační dávka přípravku (l/ha) Dávka aplikační kapaliny (l/ha) Ochranná lhůta (dny) Aplikační okno
Řepka olejka výdrol obilnin 0,4 - 0,5 100 - 400 AT BBCH 13-21
  plevele lipnicovité jednoleté 0,5 - 0,8 100 - 400 AT BBCH 13-29
  pýr plazivý 1,2 - 1,5 100 - 400 AT BBCH 13-29

 

Fungicid Magnello s účinnými látkami difenoconazole a tebuconazole je nejen účinným morforegulátorem, ale chrání mladé rostliny řepky i před fómou. Při dávce 0,8 l/ha má plnou účinnost vůči fómě a zocelí rostliny před zimou. To znamená:

  • zvětšení průměru kořenového krčku
  • silnější kořenový systém
  • navýšení počtu větví
  • snížení výšky rostlin

Tyto parametry jsou důležité pro optimální přezimování porostu řepky a zamezuje se tak ztrátám rostlin. To je ta správná cesta, která vede k navýšení výnosu. Ideální růstová fáze řepky pro aplikaci plné dávky 0,8 l/ha je ve stadiu průměrného pátého listu. 

Doporučení pro podzimní aplikace přípravku Magnello

Porost řepky
Vyrovnaný Nevyrovnaný (rozíl 3 a více vyvinutých listů mezi rostlinami)
Optimální aplikace plné dávky Magnello 0,8 l/ha ve stádiu průměného 5. listu

Hustý

Méně častá situace

*Vývojově pokročilé rostliny budou mít tendenci k nežádoucímu prodlužování stonku

*Možnost zvážit risk poškození méně vyvinutých rostlin a aplikovat v optimálním vývojovém stádiu většiny rostlin (5. - 6. list)

Řídký

* Počkat na 4. praporcový list u méně vyvinutých rostlin, poté aplikovat Magnello 0,8 l/ha

* Sledovat výskyt / tlak Phoma lingam

* Větší rostliny mají dostatek prostoru / světla, vytváří se široká růžice listů, rostliny nemají tendenci k nežádoucímu prodlužování stonku

 

Přípravky Zetrola i Magnello lze použít do tankmixu pro aplikaci společně. Další výhody obou přípravků jsou výborná mísitelnost s ostatními přípravky a registrace obou přípravků i do jiných plodin, než je řepka.

Výzvy jsou tu proto, abychom je společně překonali.