You are here

Novinky v sortimentu hybridních ozimých ječmenů Hyvido

Aktuality
01.07.2021
Hyvido

RNDr. Ondřej Skala, Syngenta CZ

Mezi základní charakteristiky habitu hybridních ozimých ječmenů Hyvido patří mohutné stéblo, bohaté odnožování a rozsáhlý kořenový systém. V letošním roce představujeme novou odrůdu SY Dakoota. Tato novinka patří v našem sortimentu k těm vzrůstově nižším (výška se pohybuje kolem 75 cm) ale zároveň i robustním hybridům, což jí zaručuje výborné hodnocení z hlediska nepoléhavosti. Tato vlastnost s sebou nese i snížené nároky na morforegulační ošetření porostu.

 

SY Dakoota NOVINKA 2021

Hyvido SY Dakoota porost SY Dakoota zrna
Foto: Porost SY Dakoota Zrna hybridu SY Dakoota dosahují vysoké objemové hmotnosti

Jedná se o kompenzační typ odrůdy s vynikajícími odnožovacími schopnostmi. V kombinaci s vysokou objemovou hmotností (hodnoty na úrovni nejlepších dvouřadých ječmenů) a velmi vysokou hektolitrovou hmotností nabízí vysoký výnosový potenciál. SY Dakoota vyniká vysokou stabilitou výnosu, kterou prokázala v tříletém testování v lokalitách napříč ČR. Hybridní odrůda SY Dakoota byla registrována v Německu v sezoně 2020.

Hybrid SY Dakoota lze sít i v pozdějších agrotechnických termínech. Tehdy plně rozvine své odnožovací schopnosti, kdy před zimou vytvoří kvalitní porost s optimálním počtem odnoží. Svůj vysoký potenciál výnosu naplňuje ve všech pěstebních podmínkách včetně sušších lokalit s půdami písčitého typu. Z hlediska odolnosti vůči suchu se jedná jednoznačně o nejodolnější hybrid v našem portfoliu. SY Dakoota navazuje na svého předchůdce hybrid SY Toreroo, jehož vlastnosti si nese včetně vynikajícího zdravotního stavu. Dosahuje vysokých výnosů i ve fungicidně neošetřené variantě.

Hybrid SY Dakoota si zachoval díky svému původu v genetice SY Toreroo vysokou odolnost k hnědé skvrnitosti ječmene v kombinaci se rzemi. Dobře také reaguje na navýšení intenzity. Nicméně i v nižších intenzitách je SY Dakoota schopna maximálně využít dostupný dusík a i to ji výrazně odlišuje od liniových odrůd. Z hlediska hodnocení ranosti ve sklizni patří k ranějším odrůdám.

SY Dakoota nabízí stabilní vysoký výnos podpořený vysokou nepoléhavostí, odolností suchu a velmi dobrým zdravotním stavem.

 

SY Dakoota

Portfolio odrůd hybridního ozimého ječmene Syngenta

Letos obsahuje celkem čtyři hybridy od plně klasového typu až po plně kompenzační typ, jímž je i právě nově uváděná odrůda SY Dakoota. Mezi ty ostatní patří odrůdy SY Baracooda, SY Galileoo a SY Toreroo.

SY Baracooda 

Mezi zástupce klasového typu řadíme v porfoliu hybridních ozimých ječmenů Hyvido odrůdu SY Baracooda. Ta je známá vysokým potenciálem úrody. Vyniká velikostí klasu, vysokou objemovou hmotností a HTS. Odrůda je určená hlavně pro intenzivní pěstování, kde dosahuje velmi vysokých výnosů.

SY Galileoo

Může být pěstován ve všech oblastech určených pro produkci ozimého ječmene. Hlavní předností je kombinace vysoké odnožovací schopnosti a velkého klasu, které ho předurčují právě k použití v různých pěstitelských podmínkách. Dalším benefitem je velmi dobrá zimovzdornost a dobrá odolnost vůči padlí a rzím. Z kvalitativních parametrů vyniká vysokou hmotností tisíce zrn. SY Galileoo se hodí pro intenzivní podmínky pěstování.

SY Toreroo

Jedná se o typickou kompenzační odrůdu ječmene. Vyniká vysokým odnožovacím potenciálem v  kombinaci s vysokou zimovzdorností. K přednostem této odrůdy patří také zdravotní stav a stabilita stébla. SY Toreroo, hybrid vhodný pro pěstování ve všech oblastech, se doporučuje také do výše položených a méně intenzivních oblastí. Jeho velkým benefitem je i vysoká schopnost tvořit produktivní odnože v jarním období. Proto nevadí, když porost vstupuje do zimy s menším počtem odnoží.

Bonus v podobě prémiového moření

V sezoně 2021 bude osivo hybridních ječmenů Hyvido ošetřeno prémiovým fungicidním mořidlem Vibrance® Star.

To zajišťuje nejen kompletní fungicidní ochranu zakládaného porostu (paluška travní, plíseň sněžná, sněti), ale také rychlý vývoj kořenového systému i za sucha díky morforegulačním vlastnostem účinné látky sedaxane. To s sebou automaticky nese vyšší odolnost vůči suchu oproti jiným mořidlům bez obsahu účinné látky sedaxane. Zmíněné urychlení vývoje a mohutnosti kořenové soustavy označujeme za tzv. rooting power technologii.

 

Kontakt na obchodní zástupce Syngenta

Portfólium ozimého ječmene Hyvido