You are here

Novinky v portfoliu kukuřice

Aktuality
30.11.2018
banner kukurica 835_418
banner kukurica

Po posledních suchých sezonách nabírají suchovzdorné hybridy na významu. Díky intenzivní šlechtitelské práci doplňujeme portfolio o nové a stále lepší hybridy,které se vyznačují zejména schopností vyrovnání se se suchem.
Společně s tím přinášíme novinky v oblasti moření. 

Pěstitelé si budou moci ověřit účinnost našich dvou, pro sezonu 2019 nově uvedených mořidel v kukuřici. Prvním z nich je čtyřkombinace účinných látek nabízející komplexní ochranu osiva před chorobami přenosnými půdou
i vzduchem Maxim® Quattro a druhou představuje uvedení sedaxanu do kukuřice ve formulaci Vibrance 500 FS. Tato ošetření pomohou kukuřici snáze odolávat nepříznivému průběhu jara včetně chladu, ale především i jarním přísuškům,
což povede ke stabilnějším a vyšším výnosům.
Vedle zmíněných mořidel přicházejí do naší nabídky ruku v ruce také dva nové zrnové hybridy SY Impulse a SY Orpheus. Tyto hybridy mají s efektivním využíváním dostupné vody přímou souvislost. Oba spadají do šlechtění pod názvem
Artesian, který zaručuje vyšší odolnost vůči stresu za sucha, a tím i vyšší stabilitu úrody. Děje se tak rovněž tím, že hybridy ze šlechtění Artesian mají vyšší obsah chlorofylu, vlivem synchronizace kvetení dochází k lepšímu dopylení špiček palic
a porost dosahuje také lepší termoregulace.

Více o portfoliu osiva kukuřice zde.