You are here

Nejlepší pojištění vašich porostů na trhu

Aktuality
15.04.2019

Morforegulační přípravek Moddus je již řadu let díky svým jedinečným vlastnostem naprostou špičkou v oblasti regulace rostlin. Je velmi šetrný k ošetřovanému porostu, ale silně zpevňuje a zesiluje stébla, a tím bez významného zkracování zabezpečí perfektní regulaci porostu proti poléhání, pozitivně ovlivní výnos, a navíc podporuje růst kořenů.

Účinná látka přípravku Moddus – trinexapac-ethyl je inhibitorem enzymů v biosyntéze kyseliny giberelinové. Gibereliny jsou rostlinné hormony podporující prodlužovací růst. Moddus efektivně inhibuje poslední krok v syntéze aktivního giberelinu GA1, a tím dochází k zastavení prodlužovacího růstu rostlin, zesílení stébla a podpoře růstu kořenů.

Podpora růstu kořenů je významnou přidanou hodnotou použití Moddusu. Pozitivní vliv na růst kořenů pomůže rostlinám, které jsou vystaveny středně závažným stresů z nedostatku vláhy, urychlit a zvýšit příjem vody i živin, a tím se lépe vyrovnat se stresovým obdobím.

V letošním roce 2019 bude Moddus naposledy k dispozici na našem trhu i ve velmi oblíbeném balíčku Moddus Archer Turbo Pack vzhledem k plánovanému ukončení platnosti účinné látky propikonazol Evropskou komisí. Zemědělci mají tedy naposledy možnost využít unikátního synergického efektu tohoto balíčku pro vysoký výnos a zisk. 

moddus tabulka