You are here

Mořidlo pro špičkovou ochranu porostů

Aktuality
15.07.2021
Celest trio

Ing. Václava Spáčilová, Ph.D.Syngenta CZ

Ochrana osiva mořením by měla být běžnou součástí osevního postupu nejen u množitelských porostů. Půdou a osivem přenosné choroby lze efektivně regulovat pouze mořením osiva. Foliární aplikace jsou neúčinné nebo vykazují velmi omezenou účinnost, a to pouze v případě některých patogenů. Produkce zdravého zrna vysoké kvality je pro pěstitele prioritou. Jak jí docílit?

Trojitá síla pro široké spektrum účinku

Spočívá ve složení mořidla Celest Trio Formula M. Je registrováno do pšenice, ječmene, žita, triticale a ovsa a tvoří ho tři účinné látky: difenoconazole 25 g/l, fludioxonil 25 g/l a tebuconazole 10 g/l. Účinné látky jsou zkombinovány tak, aby zajistily vysokou toleranci ke klíčícím obilninám.

Fludioxonil

Širokospektrální kontaktní účinná látka s reziduálním účinkem. Je částečně přijímána semeny a omezeně translokována do klíčících rostlin. Zajišťuje především ochranu proti plísni sněžné a rodu Fusarium spp., ale působí také na patogeny rodu Rhizoctonia spp., Helminthosporium spp.

Triazoly difenoconazole a tebuconazole

Jsou přijímány a následně translokovány do klíčících a vcházejících rostlin. Účinné látky pronikají do zrn s vodou v průběhu jejich klíčení, takže účinkují proti chorobám, jež jsou nejen na povrchu zrna, ale zasahují proti původcům chorob žijícím ve vnitřní části zrna. Účinkují především proti snětím (sněti Tilletia spp., Ustilago spp.), ale dokážou také regulovat patogeny rodu Fusarium spp., Septoria spp., Cochliobolus sativus). Účinná látka difenoconazole vykazuje excelentí účinek na sněť zakrslou (Tilletia controversa), tebuconazole je zase specialista na sněť prašnou ječnou (Ustilago nuda).

plíseň sněžná

Foto: V časném jaře dokáže mořidlo Celest Trio významným způsobem regulovat výskyt plísně sněžné v porostech ozimů.

Vynikající účinnost na plíseň sněžnou i sněti

Mořidlo Celest Trio účinkuje výborně proti fuzariózám (Fusarium spp.), které způsobují hynutí klíčních a vzcházejících rostlin. Navíc u ozimých obilnin významně snižuje výskyt fuzarióz, jež v průběhu zimy a v časném jaře způsobují plíseň sněžnou a spolupodílejí se na chorobách pat stébel (Fusarium graminearum, F. culmorum, F. avenaceum aj.).

Celest Trio mořidlo Syngenta plisen snezna na neosetrene kontrole
Foto: Porost ošetřený mořidlem Celest Trio Formula M Neošetřená kontrola

Graf 1:

Účinnost mořidla Celest Trio proti Fusarium spp. v pšenici ozimé (n=6)

Účinnost mořidla Celest Trio proti Fusarium spp v pšenici ozimé

Velká výhoda mořidla Celest Trio Formula M spočívá v účinku na všechny druhy snětí včetně nebezpečné sněti zakrslé anebo prašné sněti ječné. V problematice snětí Celest Trio předčí i prémiová řešení.

Významně také reguluje původce pruhovitosti ječmene Pyrenophora graminea a další závažné, osivem nebo půdou přenosné choroby.

 

Formula M - prvotřídní kvalita moření

Mořidlo Celest Trio navíc disponuje vylepšenou formulací Formula M, která zdokonaluje aplikaci a zlepšuje parametry kvality namořenosti osiva.

Formula M zajišťuje pokrytí všech částí zrna včetně nehomogenních povrchů díky optimalizaci rozpouštědel ve formulaci přípravku a zdokonaluje technologii moření, rovnoměrné namoření a zlepšenou sypnost namořeného osiva jak ihned po namoření tak později při manipulaci s osivem a výrazně snižuje prašnost osiva.

 

Zajistěte si špičkovou ochranu svých porostů – namořte své ozimy mořidlem Celest Trio Formula M.