Jak snadno, účinně a bezpečně regulovat porosty?

Aktuality
moddus

Ing. Václava Spáčilová, Syngenta CZ

Nedílnou součástí agrotechniky obilovin by vždy měla být regulace porostu. Morforegulátory obecně mají mnohem menší intenzifikační efekt na formování celkového výnosu zrna než například výživa nebo fungicidní ošetření porostu. Hlavním smyslem jejich použití je ochrana porostu před poléháním, které pokud k němu dojde, přináší významné škody jak na celkovém výnosu zrna, tak i na jeho kvalitě a zvyšuje náklady na sklizeň. Vzhledem k tomu, že na počátku vegetace nikdy nevíme, jak bude vegetační sezona probíhat a jak bude srážkově bohatá, je aplikace morforegulátoru v optimálním termínu ekonomicky vysoce efektivním opatřením.

Důležité období sloupkování

Pro ochranu porostů a zvýšení jejich odolnosti před poléháním je ideální aplikace regulátoru Moddus EC nebo Moddus Flexi v období sloupkování, případně následné doregulování porostu v období kolem BBCH 37-39. Regulace je velmi vhodná u hustých porostů, při vysoké intenzitě pěstování a u odrůd s dlouhým stéblem a nízkou odolností k poléhání. Na počátku sloupkování je také možné použít kombinaci přípravku Moddus s produkty CCC, tato kombinace je vysoce efektivní a uplatní se především v podmínkách vysokého rizika poléhání.

Moddus EC a Moddus Flexi

Od roku 2020 máme na trhu už dva vysoce účinné a efektivní regulátory růstu – Moddus EC a Moddus Flexi.

Regulátor růstu Moddus EC je léty prověřený a pěstitelům velmi dobře známý produkt. Na evropský trh byl uveden už před dvaceti lety. Originální formulace účinné látky trinexapac-ethyl přináší řadu let zákazníkům jistotu spolehlivé efektivity a současně vysoké míry bezpečnosti pro rostlinu.

V roce 2020 jsme uvedli na trh Moddus v nové ME formulaci – Moddus Flexi. Jde o produkt, který obsahuje stejné účinné látky jako Moddus EC (250 g účinné látky trinexapac-ethyl na litr produktu). Díky novější a jedinečné ME formulaci je Moddus Flexi ještě lépe mísitelný s celou řadou pesticidů, navíc jeho použití v tank mix kombinacích je pro rostliny mnohem bezpečnější a šetrnější. Samozřejmě nová formulace nabízí záruku lepšího komfortu, zjednodušuje a urychluje přípravu aplikační kapaliny, nedochází k problémům s rozpustností i při přípravě aplikační kapaliny v chladnějších podmínkách. Moddus Flexi je vysoce rozpustný koncentrát s deklarovanou rozpustností už při teplotách od 5 °C. Nízká rozpustnost, zejména generických výrobků (obr. 1), může způsobit ucpávání filtrů, usazeniny v postřikovači, nerovnoměrné pokrytí nebo poškození rostlin při aplikaci, případně ztráty efektivity účinné látky. 

Moddus EC i Moddus Flexi jsou rychle přijímány do rostlinných pletiv i při nízkých teplotách.

Obr. 1: Rozpustnost morforegulátoru Moddus Flexi a generických produktů

rozpustnost Moddus Flexi

Neocenitelnou výhodou regulátoru Moddus Flexi je také jeho širší aplikační okno, jež umožňuje rozložit si regulaci porostů na širší období a přizpůsobit ji podmínkám počasí aktuální vegetační sezony.

Obecná pravidla pro aplikaci regulátorů

V rámci dlouholetých pokusů společnosti Syngenta bylo prokázáno, že teplota při aplikaci není nejdůležitější faktor z pohledu vlivu na účinnost regulace. Nejdůležitějším faktorem pro optimální účinek regulátoru je aktivní růst plodiny. Pokud plodina není v aktivním růstu, neměla by být regulována. Ideální je provádět aplikaci regulátoru v době aktivního růstu rostliny nebo pokud je aktivní růst očekáván.

Aktivní růst rostliny

Aktivní růst rostliny neprobíhá, pokud je kulturní plodina vystavena nedostatku živin nebo světla, nízkým teplotám nebo jakýmkoliv formám stresu, se kterými se musí vyrovnávat. Čím delší doba bude mezi aplikací regulátoru a zahájením aktivního růstu rostliny, tím nižší efektivitu regulace lze u jakéhokoliv regulátoru očekávat. Teploty hrají významnou roli v rozpustnosti produktů při přípravě aplikační kapaliny a při příjmu účinných látek rostlinou, pro efektivní účinek regulátorů je ale tím nejdůležitějším faktorem aktivní růst rostliny – bez aktivního růstu není regulace možná.

Z toho důvodu doporučujeme u obou našich produktů aplikaci až při teplotách od 8 °C. Rozhodně není vhodná aplikace regulátorů růstu při očekávaných mrazících, dlouhodobě nízkých teplotách pod 5 °C a na porost jakkoliv stresovaný.

Obr 2.: Doporučené aplikace  

Moddus a Moddus Flexi použití

Jak morforegulátory aplikovat?

Při použití obou forem přípravku Moddus v jedné vegetační sezoně doporučujeme aplikovat Moddus EC na počátku sloupkování (ideálně v BBCH 31/32), Moddus Flexi se velmi dobře uplatní v pozdějších termínech aplikace (BBCH 35/37). Nejen v sušších letech můžeme také využít dělenou aplikaci regulátorů růstu – v časném jarním období (BBCH 31/32) aplikujeme Moddus EC a následně v období růstové fáze BBCH 37/39 Moddus Flexi, oba produkty v dávkách 0,2–0,3 l/ha. Tato technologie je velmi šetrná k ošetřované plodině, dá se použít jak v sezonách se srážkovým deficitem, tak ve vláhově bohatých letech, nutné je pouze přizpůsobit dávky aktuálnímu průběhu počasí a vláhovým podmínkám.

V případě, že se rozhodnete použít pouze jeden z produktů – Moddus EC nebo Moddus Flexi, lze oba aplikovat jak v období počátku sloupkování, což je pro ochranu porostů optimální termín, tak v pozdějších termínech v souladu s registrací jednotlivých produktů.

Mísitelnost přípravků Moddusu a Moddusu Flexi

Oba produkty jsou velmi dobře mísitelné s celou řadou pesticidů a výsledné tank mix kombinace ve srovnání s generickými produkty jsou mnohem bezpečnější k plodině.

Oba produkty lze mísit s fungicidy, herbicidy, insekticidy i hnojivy s obsahem mikroprvků. Při přípravě aplikační kapaliny obecně platí pravidlo, že pro přípravu tank mix kombinace s regulátory růstu není vhodné, aby tank-mix kombinace obsahovala více než tři produkty/komponenty (včetně regulátoru růstu).

Mísitelnost regulátorů Moddus EC i Moddus Flexi s fungicidy je bezproblémová – zde můžeme bezpečně použít do tank mix kombinace produkty na bázi SDH inhibitorů (Elatus Era), azolové produkty (Pecari, Plexeo) i produkty jako Tern nebo Unix, případně jejich kombinace. Při přípravě tank mixu aplikační kapaliny produktů Moddus (EC i Flexi) + Unix je třeba pamatovat na dodržování správných postupů pro přípravu tank mix kombinací – důležité je nejprve aplikovat do aplikačního zařízení Unix a po jeho úplném rozpuštění doplnit regulátor Moddus, zabráníme tak možným problémům s rozpustností přípravku Unix. V případě využití tank mix kombinace Moddusu EC nebo Moddusu Flexi s azolovým fungicidem můžeme snížit dávku o 0,1 l/ha.

Mísitelnost s herbicidy je také možná, i když z obecného hlediska vlivu na obilniny méně šetrná. U Moddusu (EC i Flexi) jsme testovali především kombinace s našimi herbicidy Axial Plus a Avoxa. Jejich použití je pro plodinu bezpečné a možné, zde je však šetrnější k plodině už nedoplňovat do tank mix kombinace další komponent.

S insekticidy je použití tank mix kombinace naprosto bezpečné. Z hnojiv doporučujeme hnojiva s obsahem mikroprvků. Nevhodná jsou hnojiva s vysokým obsahem dusíku (DAM) a jejich aplikace ve vysokých koncentracích. Pokud je potřeba aplikovat DAM, je tank mix možný pouze při dodržování naředění DAM s vodou v poměru 1:3, pak můžeme hovořit o bezpečném použití pro plodinu.

Obecně při přípravě tank mix kombinací produktů platí pravidlo, že několikanásobné tank mixy typu herbicid, morforegulátor, fungicid, listové hnojivo, stimulátor a/nebo smáčedlo jsou často kontraproduktivní. Nevedou k pozitivnímu výsledku, protože jednotlivé komponenty mohou ovlivňovat protichůdné biochemické reakce a zvyšuje se tak pravděpodobnost vzniku více či méně viditelné fytotoxicity.

Benefity použití morforegulátorů Moddus a Moddus Flexi

  • Spolehlivá ochrana proti poléhání
  • Podpora rozvoje kořenového systému při aplikaci na počátku sloupkování, což se projeví především v podmínkách, kdy jsou rostliny ohroženy určitými stresy (nedostatek výživy, sucho aj.).
  • Pozitivní působení na úpravu struktury porostu, které má pozitivní vliv na počet klasů, HTZ, počet zrn v klasu. Efekt je výraznější v suchých letech.
  • Aplikace v nízkých dávkách.

Inovativní High tech technologie v balíčku

Našim zákazníků nabízíme skutečně inovativní technologii – Moddus Flexi v balíčku se špičkovým fungicidem Elatus Era. Propojili jsme moderní formulace regulátoru růstu se špičkovou úrovní fungicidní ochrany.

Spojte naše nejlepší produkty a využijte je ve své pěstební technologii pro ochranu vašich porostů proti chorobám i proti polehnutí. Zajistěte si excelentně vyhlížející porosty a vysoké výnosy prvotřídní kvality.

Moddus v akci - video