Jak si pojistit vysoký výnos řepky

Aktuality
Treso fungicid do řepky

Ing. Helena Bochová, Syngenta Czech

Řepka ozimá je velmi náročnou plodinou na vstupy, a tak je dosažení vysokého výnosu opravdovou řeholí. Společnost Syngenta přináší v letošním roce na český trh nový fungicid Treso, který bude pro pěstitele řepky ozimé možností, jak si cestu k vysokému výnosu usnadnit.

Kvetoucí řepku ochrání Treso

Treso je fungicid určený pro ochranu řepky ozimé v období květu. Cílovou chorobou je tu hlízenka obecná. Treso obsahuje 500 g/l účinné látky fludioxonil, která je pro řepku novinkou, a tak je účinnější než doposud používané standardy založené hlavně na strobilurinech a azolech. Treso tak vyniká vysokou účinností i za silného tlaku hlízenky obecné. Doporučené dávkování je 0,5 kg/ha stejně jako v okolních státech. Optimální termín pro aplikaci je BBCH 61 - 65.

Jak Treso bojuje v praxi?

Všichni si uvědomujeme, že nám hlízenka obecná může sebrat až 50 % výnosu. Ochrana proti této chorobě je tedy v řepce ozimé klíčová. Na obrázku č. 1 a č. 2 jsou porosty, kde se vyskytl neskutečný tlak hlízenky obecné. Je vidět, že na neošetřené kontrole bylo napadení více než 95%. Porost byl chorobou zdecimovaný a prolehlý. Ale tam, kde byl aplikovaný fungicid Treso, byly rostliny řepky ozimé zdravé a napadení dosahovalo jen 7 %. To je výborná ukázka toho, jakou sílu Treso má.

Treso fungicid do řepky
Obr. 1: Napadení hlízenkou obecnou více než 95 %           Obr. 2: Stejný porost po aplikaci fungicidu Treso v dávce 0,5 kg/ha - napadení jen 7 %

Nízké riziko rezistence

Účinná látka fludioxonil má velice dobrý ekotoxikologický profil a je zde nízké riziko rezistence. Patří do skupiny phenylpyrrolů. Může se zdát, že je přípravek s jednou účinnou látkou riziko, ale v případě fludioxonilu se opravdu není čeho bát. Můžeme na to dokonce poskytnout studie přímo z vědeckých kruhů.

Dle těchto studií se za třicet let používání phenylpyrrolů nevyskytla na tuto látku žádná rezistence.

Treso fungicid do řepky

Obr. 3: Za třicet let používání phenylpyrrolů nebyla zaznamenána rezistence

Účinná látka fludioxonil likviduje spory a zabraňuje jejich pronikání do rostliny. Jak vidíte na obrázku č. 4, tak fludioxonil se velice dobře zabudovává do voskové vrstvy listu a část se ho dostává i do rosliny. Fludioxonil se používá v sadech a při moření už řadu let. V sadech je tato účinná látka registrována na celé spektrum skládkových chorob. Fludioxonil tedy účinkuje dle našich zkušeností i na celou řadu dalších chorob, jako jsou např. Alternarie, Botrytis a Phoma.

Treso fungicid do řepky

Obr. 4: Způsob účinku účinné látky fludioxonil

Treso bez omezení

Pomyslnou třešničkou na dortu je pak registrace fungicidu Treso bez omezení, což přináší pěstitelům velkou úlevu. Treso nemá omezení ani v ochranných pásmech vod ani na svazích. Jeho evidence je tedy velmi snadná, což pěstitelům ušetří spoustu času.

Jednoduše – pojistěte si vysoký výnos řepky ozimé s naším novým přípravkem Treso.

Treso fungicid do řepky
Porost VUOL Opava - neošetřená kontrola  Zdravý porost VUOL Opava ošetřený přípravkem Treso