You are here

Jak na ochranu řepky proti plevelům

Aktuality
05.07.2021
herbicidy do řepky

Ing. Renata Salavová, Syngenta CZ

Řepka olejka v časných růstových fázích má velmi malou konkurenční schopnost a pokud jsou dobré půdně-klimatické podmínky, tak ji plevele velmi rychle přerůstají, odebírají živiny a později mohou způsobit řadu neřešitelných problémů. Proto je potřeba proti plevelům zasáhnout včas. Společnost Syngenta Vám za tímto účelem nabízí herbicidy Brasan 540 EC, Teridox 500 EC a nebo dokonce možnost zakoupení zvýhodněného balíčku Brasan-Teridox pack.

Herbicidy Brasan 540 EC a Teridox 500 EC jistě není potřeba detailně představovat, jsou to naše léty prověřené stálice v herbicidní ochraně, ale přesto mi dovolte stručné zopakování jejich použití. Oba herbicidy jsou určené pro preemergentní aplikaci do tří dnů po zasetí. Pro výbornou účinnost stejně tak, jako je tomu u všech ostatních preemergentů, je nezbytná dostatečná půdní vlhost, která umožní dobré rozptýlení účinné látky v horní vrstvě půdy a její přijatelnost rostlinou. Pro optimální rozptýlení účinné látky v horní vrstvě půdy a dostatečný účinek je také nezbytné odstranit z povrchu půdy větší hrudy, které by plevelům poskytly „úkryt“ před účinnou látkou a nerušeně by vzcházely.

Brasan 540 EC - dvě účinné látky

Herbicid Brasan 540 EC obsahuje dvě účinné látky: dimethachlor a clomazone. Dimethachlor je účinná látka ze skupiny chloracetanilidů, která brzdí klíčení a je přijímána prostřednictvím kořenů, klíčků a děložních listů plevelů. Účinná látka clomazone náleží do skupiny oxazolidinonů. Proniká do rostlin kořeny a nadzemními částmi a je translokována v růstových vrcholech. U citlivých druhů inhibuje biosyntézu prekursorů chlorofylu a karotenoidů. Brasan 540 EC v sólo aplikaci používáme v dávce 2 l/ha. Účinkuje proti plevelům jednoletým dvouděložným a jednoděložným.  Vyniká v účinnosti na  brukvovité plevele (kokoška pastuší tobolka, úhorník mnohodílný, penízek rolní, hulevník lékařský). Nepůsobí proti vytrvalým plevelům.

Teridox 500 EC 

Herbicid  Teridox 500 EC obsahuje 500 g/l účinné látky dimethachlor. Působí dobře proti jednoděložným, ale i proti dvouděložným plevelům včetně heřmánkovitých. Má dlouhodobý účinek a k řepce je vysoce selektivní.

 

Výhodný balíček

Brasan Teridox pack

 

Pokud se rozhodnete pro koupi balíčku (15 l Brasan 540 EC a 5 l Teridox 500 EC), ošetříte si tak 10 ha tank-mix kombinaci Brasan 540 EC + Teridox 500 EC, určitě neprohloupíte. Kromě výhody ekonomické má tato společná aplikace následující přínos:

  • nejširší spektrum herbicidní účinku, které zahrnuje problematické trávy, jako jsou ježatka kuří noha, chundelka metlice, lipnice nebo psárka, tak plevele dvouděložné včetně  svízele, heřmánkovitých a brukvovitých plevelů
  • výbornou selektivitu k plodině (nehrozí vybělení řepky olejky tak, jako tomu někdy bývá po vyšších dávkách čistých clomazonových herbicidů)

chundelka metlice

Foto: Chundelka metlice

Ochrana proti výdrolu obilnin

Velkým problémem při pěstování řepky po obilninách bývá klíčení výdrolu obilnin. K ochraně proti výdrolu by mělo být přistoupeno v době, kdy má výdrol 3–4 listy, což většinou bývá za 2–3 týdny po setí, podle vláhových podmínek. Pokud se podcení předseťová příprava půdy, mohou v hrudovité půdě vzcházet další lipnicovité jednoleté plevele, které nejsou v dosahu půdních herbicidů. Pak je zapotřebí přistoupit k postemergentnímu ošetření. Dobrou volbou je gaminicid Zetrola s účinnou látkou propachizafop (100 g/l). Zetrola působí selektivně jako listový translokační herbicid. Aplikuje se na plevele lipnicovité jednoleté v dávce 0,5 – 0,8 l/ha, na výdrol obilnin v dávce 0,4 – 0,5 l/ha a na pýr plazivý v dávce 1,2 – 1,5 l/ha vžy postemergentně od fáze tří listů plevelů. Herbicidní účinek je viditelný po deseti dnech od provedené aplikace.

Správně provedená herbicidní ochrana pomůže zdárnému vývinu porostu řepky olejky, který bude lépe odolávat atakům fómy (Phoma lingam) a hlízenky  (Sclerotinia sclerotiorum), úspěšněji odolá mrazovému poškození a přispěje k  vysoké, kvalitní a bezproblémové sklizni.

 

Karate Zeon

Ochranu proti dřepčíkům poskytne insekticid Karate s unikátní Zeon technologií

Ta zajistí vyšší efektivitu aplikace a  dlouhodobější účinek. Karate usmrcuje hmyz jako dotykový a  požerový jed. Je jím možné ochránit porosty řepky proti dřepčíkům rodu Phyllotreta a  dřepčíku olejkovému. Podle odborníků je ošetření přípravkem Karate jedno z  nejúčinnějších řešení proti dřepčíkům. Pro porosty vzešlé z insekticidně nemo-řeného osiva je ošetření většinou nutností. Proti dřepčíkům se používá dávka 0,15 l/ha.

Karate sleva

 

 

Atlas chorob, plevelů a škůdců