Hyvido pro novou sezonu

Aktuality
Hyvido

Ing. Ladislav Režo, PhD., Syngenta Slovakia

Mnohdy považují pěstitelé ozimý ječmen za doplňkovou plodinu. Nicméně postupem času a zavedením technologií se výnosností této obilniny přibližujeme Západu. Vlivem vysoké ceny komodity se pěstování ozimého ječmene může stát ekonomicky velmi zajímavé. Dříve bylo běžné, že sžití pěstitele s danou odrůdou probíhalo mnoho let, někdy i desetiletí. Až poté mohl pěstitel plně využít benefitů, které mu daná odrůda nabízí pro konkrétní lokalitu, a pohlídat si případná rizika, protože danou odrůdu zná. Dnes se proces obnovy odrůd výrazně urychlil vlivem snahy přinést na trh odrůdy s novými znaky.

HyvidoTM, značka hybridního ozimého ječmene od společnosti Syngenta, se stalo téměř obecným synonymem pro hybridní ozimý ječmen nejen na našem trhu. Společnost Syngenta je od roku 2013 průkopníkem ve šlechtění hybridního ozimého ječmene. Naše šlechtění polních plodin stavíme na třech základních pilířích. Jsou jimi výnos, stabilita a inovace. Nejinak je tomu i v případě hybridního ječmene. Od roku 2013 jsme na trh přinesli již tři generace těchto odrůd. Ty si však nesou vždy znaky z předchozí generace. Dlouhodobě prokazujeme, že zástupci značky Hyvido stabilně překonávají výnosy konkurenčních liniových odrůd v průměru o 10 %. Jedná se o průměr za celou republiku. Každé stanoviště je však specifické a žádá si svoji odrůdu. Proto i volba odrůdy z rodiny Hyvido by měla probíhat pečlivě.

Hyvido 2022

Pro sezonu 2022 vám nabízíme silné portfolio, které svým rozsahem pokrývá odrůdy ječmene od plně klasového typu až po plně kompenzační typy tak, abychom pokryli různorodé pěstební podmínky pro ječmen ozimý v České republice.

SY Baracooda

Pěstitelé oceňují u hybridního ječmene Hyvido především vysokou odnožovací schopnost. Se svými zkušenostmi se s námi podělil například agronom Ing. Radek Šágr ze společnosti Czernin Dymokury, ČR: „U hybridní odrůdy ječmene oceňuji především vysokou odnožovací schopnost, která se nám projevuje ve výši/stabilitě výnosu. V sezoně 2021/2022 pěstujeme odrůdu SY Baracooda.“

Přitom SY Baracooda je zástupcem klasového typu hybridního ječmene spadající mezi stredne rané odrůdy. Odnožovací schopnost oproti liniovým odrůdám je tak výrazně vyšší. Je to hybrid, který splňuje všechny parametry uvedené u klasových hybridů. Vyniká mimořádně velkými klasy, vysokou objemovou hmotností, vysokou HTZ a mimo jiné také velmi dobrou reakcí na intenzifikaci pěstování. Z toho důvodu je primárně určený pro zkušené pěstitele ozimého ječmene. Má středně dobrou odolnost proti poléhání a při jeho pěstování doporučujeme dodržet regulaci porostu. Hybrid SY Baracooda zvládá všechny půdně-klimatické podmínky určené pro pěstování ozimného ječmene. Avšak prvotní určení tohoto hybridu je hlavně na nejúrodnější půdy s vysokou intenzitou. Z pohledu zkušeností a dostupných údajů, které máme k dispozici, je SY Baracooda nejvhodnějším hybridem do sušších lokalit, případně do oblastí s nedostatkem srážek v průběhu roku. I v takových lokalitách dokáže naplno využít poslední srážkovou vodu, která často přichází koncem května a transformovat ji do úrody v podobě výrazného nalití zrna. Potvrdila nám to i v loňském roce, kde i na více sušších lokalitách poskytla úrodu převyšující 8,8 t/ha.

Hyvido Baracooda
Porovnání habitu liniové odrůdy s hybridní odrůdou SY Baracooda, Veľký Meder

Správný hybrid na správné místo

Poznání správného typu hybridu je důležité pro správné založení porostu – tedy nastavení optimálního počtu rostlin na m2. Tento parametr je samozřejmě dále ovlivněn termínem setby, lokalitou, předplodinou a jinými.

S příchodem nových hybridů do našeho portfolia je před jejich samotným uvedením na trh potřebné testování vhodnosti pro škálu podmínek, které v republice máme. Z tohoto důvodu již několik let zakládáme pokusy s různými termíny setby a výsevkami. Naše pokusná místa jsou rozdělena na více a méně úrodná, vyšší a níže položená, teplejší a chladnější a také sušší a vlhčí, abychom mohli simulovat co nejširší spektrum pěstitelských podmínek. Na jejich základě vám umíme doporučit vhodnost konkrétního hybridu tak, abychom využili jeho potenciál v kombinaci s daným prostředím.

Načasování setby je závislé na samotné předplodině a následné přípravě půdy. Nejvhodnějšími předplodinami jsou brzy sklizené plodiny, jako je řepka ozimná (jarní), případně obilniny, které poskytují dostatečný časový prostor pro následné založení porostu Hyvido. V tomto případě je dostačující zakládat Hyvido při nejnižších doporučených výsevcích – u klasových typů 1,6–1,9 MKS/ha, u kompenzačních stačí 1,6–1,8 MKS/ha. Rostlina má tak dostatek času na vytvoření silných odnoží a zapojení porostu. Tato skutečnost se nám potvrzuje také v našich pokusech, kde Hyvido seté v dřívějším, případně optimálním agrotechnickém termínu, přináší vyšší úrodu. Tady je zajímavá i ekonomika, kde vlastně z mála získáme víc. Důležitým aspektem při brzkém setí je však důsledná ochrana, především insekticidní, kvůli možnému napadení virem žluté zakrslosti ječmene přenášeného mšicemi či jiným hmyzem.

Hyvido kořeny
Odnožovací potenciál a kořenový systém jsou velkými devizami hybridních odrůd ozimého ječmene Hyvido.

Díky vysoké vitalitě Hyvida je možná i setba v pozdějším agrotechnickém termínu, pokud ho pěstujeme po později sklizených předplodinách, jako jsou slunečnice, silážní kukuřice, rané hybridy zrnové kukuřice, případně nám povětrnostní podmínky neumožnily výsev v dřívějším termínu. V tomto případě je třeba řídit se doporučeními a postupně zvýšit výsevek v závislosti na hybridu. Zkušený agronom však každodenně sleduje předpověď počasí a řídí se vlastním instinktem, takže v mnoha případech ani při pozdních termínech setby není třeba použít nejvyšší doporučené hodnoty výsevku. Toto potvrzují slova více pěstitelů, kteří mají zkušenosti s Hyvidem již několik let a tvrdí, že ani při pozdní setbě není třeba použít nejvyšší výsevky k tomu, aby Hyvido přineslo očekávanou úrodu.

Více můžete také zhlédnout na videu, kde se se svými zkušenostmi podělil Ing. Jan Hanák ze ZD Trstěnice.

SY Galileoo

Další hybrid z našeho portfolia hybridních ozimých ječmenů představuje středně rané SY Galileoo. Spokojený pěstitel, Josef Tobolka, agronom ZD Police, říká, proč se k této odrůdě vrací: „Rozhodli jsme se opět pěstovat hybridní ječmen SY Galileoo na základě opakovaně vysokých výnosů (8,7 t/ha v roce 2021).“

SY Galileoo patří do kategorie kompenzačního typu hybridu, ale v porovnání s hybridy SY Dakoota či SY Toreroo je o něco více posunut ke klasovým hybridům. Můžeme říci, že SY Galileoo představuje jakýsi pomyslný přechod mezi plně klasovým a plně kompenzačním typem hybridu. Právě kombinace velmi dobré odnožovací schopnosti a mohutných klasů umožňuje hybridu SY Galileoo vysokou úrodovou stabilitu napříč různými půdně-klimatickými podmínkami. To znamená, že se jedná o flexibilní hybrid se stabilní úrodou. SY Galileoo má vysokou odolnost proti hnědé skvrnitosti ječmene a rzi a dobrou odolnost proti ostatním chorobám. Z hlediska odolnosti proti vymrzání patří k nejodolnějším odrůdám v našem portfoliu.

SY Dakoota

Se stabilitou výnosu kompenzačních typů ječmene je spokojen agronom První zemědělské Tuněchody Jan Šmíd: „U hybridní odrůdy ječmene oceňuji především vysokou odnožovací schopnost, která se nám projevuje ve stabilitě výnosu již třetím rokem. Prvním rokem zkoušíme novinku SY Dakoota. Volil jsem ji z důvodu odolnosti k suchu, je zaseta na velmi nehomogenním pozemku. Po zimě vypadá velmi nadějně.“

Hybrid SY Dakoota je kompenzačním typem hybridu nové generace s vynikající odnožovací schopností. Vysoká odnožovací schopnost a rychlý počáteční růst umožňuje jeho setí i v pozdějších agrotechnických termínech. Na základě našich výsledků můžeme říci, že je to hybrid, který svůj vysoký úrodový potenciál potvrzuje ve všech pěstitelských podmínkách včetně sušších lokalit s půdami písčitého typu. V tomto směru má výhodu v porovnání s hybridem SY Toreroo, který vyžaduje více srážek v průběhu roku kvůli udržení všech odnoží. SY Dakoota tak doplňuje porfolium, které svým rozsahem od plně klasových typů až po plně kompenzační typy zcela pokrývá pěstitelské podmínky pro ozimný ječmen. Navazuje na svého předchůdce hybrid SY Toreroo, jehož vlastnosti si nese včetně vynikajícího zdravotního stavu. Hybrid SY Dakoota dosahuje vysoké úrody i ve fungicidně neošetřené variantě. Má velmi dobrou odolnost proti hnědé skvrnitosti ječmene a také proti rzi. Dobře reaguje na navýšení intenzity, má velmi vysokou schopnost regenerace a benefitem je také vysoká HTZ.

Pro dosažení co nejvyšší úrody doporučujeme řídit se technologií, která je šita ozimému ječmeni Hyvido přímo na míru. Označuje se jako „Hybrid Optimized System“.

Tak jako v loňském roce i letos bude Hyvido ošetřeno třísložkovým fungicidním mořidlem v podobě přípravku Vibrance Star. Můžete tak čerpat ze všech benefitů, které toto mořidlo přináší. Mezi ně patří kompletní fungicidní ochrana zakládaného porostu a morforegulační podpora rychlého vývoje kořenové soustavy díky účinné látce sedaxanu.

Více o ozimých ječmenech Hyvido se dozvíte od našich obchodních zástupců, kteří vám s výběrem správného hybridu rádi pomohou.