Fungicidní technologie pro první jarní ošetření obilnin

Aktuality
jarní fungicidní technologie Syngenta

Ing. Václava Spáčilová, PhD., Syngenta CZ

Opět stojíme na začátku další zemědělské sezony a výzev, které nás letos čekají, přijde možná více než v jiných letech. V následující vegetační sezoně budeme čelit nejen průběhu počasí, ale také dostupnosti produktů na trhu. Podle té budeme muset přizpůsobit ochranu porostů.

Syngenta disponuje silným portfoliem kvalitních produktů nejen pro časné jarní ošetření obilnin. V nabídce máme fungicid Unix 75 WG pro velmi časné jarní ošetření ozimů a aplikaci na počátku sloupkování. Pro celé období sloupkování máme k dispozici trojici produktů, které jsou sice kompatibilní do různých tank mix kombinací – Tern, Plexeo a Pecari, my však pro zjednodušení přicházíme se dvěma vysoce efektivními technologiemi – Archer technologií a Turbo ochranou.

Neošetřená kontrola. Velká Bystřice, ječmen jarní Sebastian, pokus 2021.

fungicidní ošetření jaro

Neošetřená kontrola. Velká Bystřice, ječmen jarní Sebastian, pokus 2021.

Archer technologie. Velká Bystřice, ječmen jarní Sebastian, pokus 2021

Unix 75 WG proti stéblolamu, padlí a listovým chorobám

Fungicid Unix 75 WG je určen pro velmi časnou ochranu porostů ozimů (pšenice i ječmene) proti pravému stéblolamu, padlí travnímu a listovým chorobám. Unix 75 WG je registrován pro aplikaci od počátku sloupkování do BBCH 32, jeho použití je ale ideální právě na počátku sloupkování, a to z několika důvodů.

  • Prevence

Prvním je preventivní aplikace, kterou doporučuje už etiketa produktu. Při preventivní aplikaci Unix 75 WG totiž kromě stéblolamu spolehlivě účinkuje na padlí travní, listové choroby, jako jsou braničnatka pšeničná, hnědá a rhynchosporiová skvrnitost ječmene.

  • Efektivní při nízkých teplotách

Přípravek Unix 75 WG  je excelentně efektivní už při poměrně nízkých teplotách při aplikaci, se kterými se v jarním období setkáváme velmi často. Unix 75 WG, přesněji účinná látka cyprodinil v něm obsažená, efektivně působí na potlačení chorob už při teplotách od 5 °C, na rozdíl od azolových účinných látek, u kterých je nutná teplota potřebná pro jejich dobrou efektivitu od 8–10 °C, obdobně jako u účinné látky prochloraz, která pro spolehlivou účinnost vyžaduje teploty od 8 °C.

  • Spoleholivý proti stéblolamům

Fungicid Unix 75 WG spolehlivě účinkuje proti oběma typům stéblolamu (R-typ i W-typ) a také účinek na všechny patotypy stéblolamu. Tato široká účinnost je pro praxi veliká výhoda.

Tank-mix kombinace 

Unix 75 WG je kompatibilní jak s azolovými fungicidy, tak s regulátory Moddus a Moddus Flexi. Při přípravě aplikační kapaliny je potřeba dodržet standartní postup – tedy nejprve do aplikačního zařízení vložit Unix 75 WG a po jeho úplném rozpuštění přidat další komponent tank mixu.

Graf 1: Účinnost fungicidu Unix na stéblolam a braničnatku pšeničnou

graf 1 stéblolam a braničnatka

Pokus Velká Bystřice, pšenice ozimá Federer, pokus 2021. Aplikace v BBCH 30/31. Napadení na neošetřené kontrole: stéblolam 26,9 %, braničnatka pšeničná 8,6 %


Nové fungicidní technologie

Jak už bylo řečeno, v sezoně 2022 přicházíme se dvěma fungicidními technologiemi určenými především pro aplikaci v období sloupkování. Obě technologie jsou určené a vhodné pro celé spektrum obilnin (pšenice, ječmen, žito a tritikale) a zajišťují silný stupeň ochrany jak proti padlí travnímu, tak proti listovým chorobám a skvrnitostem.

Turbo a Archer technologie
Tern 750 EC
plexeo
Pecari 300 EC

Obě technologie lze aplikovat preventivně i kurativně proti listovým chorobám, na padlí díky fungicidu Tern také eradikativně. Tern – tedy fenpropidin – je sice produkt určený výhradně na ochranu porostů proti padlí travnímu, nicméně u padlí zajišťuje preventivní, kurativní, a především výrazné eradikativní působení. Díky němu lze obě technologie aplikovat i na porosty, kde už je padlí travní viditelné a potřebujeme jeho rozvoj zastavit. Fenpropidin je nejsilnější účinnou látkou se STOP EFEKTEM na padlí travní, výhodou je také jeho efektivita už od poměrně nízkých teplot při aplikaci od 3 °C.

fungicidní ošetření jaro
Prothioconazole + spiroxamine + tebuconazole.  Velká Bystřice, ječmen jarní Sebastian, pokus 2021Turbo ochrana. Velká Bystřice, ječmen jarní Sebastian,  pokus 2021

V čem se technologie liší?

Především spektrem účinku a efektivitou působení. Archer technologie je určena především do porostů jařin a běžných porostů obilnin, které potřebujeme ochránit (nejen) proti časným jarním chorobám a udržet je zdravé. Technologie Turbo ochrana je určena především pro porosty ozimů, porosty pěstované ve vysoké intenzitě, případně při pěstování náchylných odrůd a v případě výskytu odolnějších chorob (DTR, ramulária). Nejenže ochrana proti listovým chorobám je efektivnější díky prothioconazolové složce, ale tato kombinace nám u ozimů zajistí také ochranu proti nepravému stéblolamu a komplexu chorob pat stébel.

Benefitem obou technologií je synergický efekt fenpropidinu a azolových partnerů jak v příjmu a distribuci účinných látek v rostlině, tak právě v efektivitě účinku proti chorobám.

Graf 2: Účinnost Archer technologie a Turbo ochrany na hnědou a ramuláriovou skvrnitost

Hnědá a ramuláriová skvrnitost graf 2

Velká Bystřice, ječmen jarní Sebastian, pokus 2021. Aplikace v BBCH 31-33. Napadení na neošetřené kontrole: hnědá skvrnitost 6,1 %, ramuláriová skvrnitost 12,3 %

Variabilní použití obou technologií

S odkazem na výše uvedené, obě technologie doporučujeme pro ochranu porostů pšenice, ječmene, žita i tritikale především v období sloupkování (BBCH 31-37).

V případě, že v obilninách aplikujete zpravidla jeden fungicid za vegetační sezonu, je určitě vhodné připomenout i možnost použití fungicidu Elatus Era, který se v takovéto technologii uplatní jako prémiové řešení s dlouhodobým účinkem, jeho použití je z hlediska termínu aplikace i spektra chorob velmi flexibilní a přináší řadu benefitů. 

Obě výše uvedené technologie lze spolehlivě a flexibilně kombinovat také s regulátory růstu Moddus 250 EC a Moddus Flexi.


Technologie ošetření obilnin

schema jarního fungicidního ošetření Syngenta

Aplikace regulátorů: v T1 (na začátku sloupkování v BBCH 30–31) a/nebo v T1+ (BBCH 33–35), Moddus (BBCH 30–31),  
Moddus Flexi (BBCH 32 nebo později).

Ke stažení

Stáhněte si zdarma prospekt, kde se dozvíte, jak správně načasovat ošetření ve fázích T0 - T3.