You are here

Easyconnect chrání zemědělce i přírodu

Aktuality
12.12.2019

ADAMA BASF CORTEVA Nufarm Syngenta

Společná tisková zpráva

Vedoucí představitelé zemědělského průmyslu spojí své síly s cílem zavést pro evropské zemědělce technologii uzavřeného transportního (plnicího) systému

 

Limburgerhof, Německo, 10. října 2019 – ADAMA, BASF, Corteva Agriscience, Nufarm a Syngenta spojily své síly, aby zlepšily způsob, s jakým se manipuluje s přípravky na ochranu rostlin v Evropě. Společně podporují používání nové technologie CTS Easyconnect – uzavřeného transportního systému. Společnosti nyní zavádějí CTS Easyconnect v několika vybraných zemích, aby pomáhal farmářům, zemědělcům i životnímu prostředí.

Systém Easyconnect tvoří dvě součásti – originální šroubovací uzávěr, který je namontovaný na obalech, a spojka. Do roku 2021 až 2022 je naplánováno vybavit standardizovaným předmontovaným šroubovacím uzávěrem široký sortiment obalů (průmyslový standard IS 63) a nabídnout jej zemědělcům v Dánsku, Německu, Francii, Nizozemsku a Velké Británii. Postupně budou následovat další země.

„CTS, jako je Easyconnect, umožňuje přímý přenos produktů na ochranu rostlin z jejich původní nádoby do postřikovací nádrže a přesné měření objemu přenášené chemikálie. Tím se významně snižuje expozice obsluhy a riziko pro životní prostředí při rozstřikování nebo rozlití,“ vysvětlil Livio Tedeschi, viceprezident pro zemědělská řešení EMEA a CIS, BASF SE. 

„Zavedení CTS pro širokou škálu produktů bude mít skutečné přínosy pro životní prostředí tím, že významně sníží riziko úniku při manipulaci s produkty. Další výhody plynou z integrovaného oplachovacího systému, který usnadňuje čištění a oplachování obalů,“ řekl Xavier Leprince, vedoucí oddělení udržitelnosti podnikání EAME ve společnosti Syngenta.

„V dnešní době se v zemědělství klade velký důraz na efektivitu. Zemědělci a zemědělské společnosti, které používají přípravky na ochranu rostlin, mají velký zájem na tom, aby se doba potřebná pro tuto pracovní operaci maximálně zkrátila, ale nedošlo přitom ke snížení bezpečnosti zaměstnanců nakládajících s POR a k ohrožení životního prostředí. CTS, a zejména Easyconnect, jim s tímto pomohou. Jsme přesvědčeni, že to pro zemědělce bude prospěšné,“ řekla Louise Brinkworthová, manažerka dozoru nad výrobky v severní Evropě, Corteva Agriscience.

Bertrand Lombard, viceprezident ADAMA pro jižní Evropu, dodal: „Pro zemědělce bude velkým  přínosem i ve snadné manipulaci s CTS. Technologie Easyconnect snižuje četnost zvedání nádob, a tím minimalizuje manipulaci s výrobky.

„Byli bychom rádi, kdyby zemědělci postupně technologii CTS zavedli. Proto pět největších průmyslových hráčů nyní podniká další kroky k nezávislému testování systému Easyconnect v širším měřítku a k neustálému zlepšování způsobu zacházení s přípravky na ochranu plodin,“ řekla Karina von Detten, vedoucí produktových řešení EuMEA ve společnosti Nufarm.

Systém Easyconnect vyvinula společnost BASF ve spolupráci s dalšími výrobci. Od roku 2015 probíhá rozsáhlé testování na farmách ve vybraných zemích. Na základě zpětné vazby od zemědělců se systém neustále zlepšuje, především co se týče snadnější manipulce a rychlejšího plnění. Plnění postřikovače se tak významně urychlilo ve srovnání s běžně používanou plnicí nádrží na pesticidy.

Další aktéři v agrochemickém odvětví, výrobci zařízení nebo jakékoli jiné další společnosti, které mají zájem se připojit k uvedení systému Easyconnect na trh ve výše uvedených zemích, se mohou obrátit na některou z těchto pěti společností a získat další informace.

 

Dotazy na média:

Kontakt na společnost ADAMA Kontakt na společnost BASF Kontakt na společnost Cortevu

Efrat Dayan

vedoucí odělení pro komunikaci

[email protected]

+972 52 7310029

Stephanie Reissová

manažer pro externí komunikaci

[email protected]

+49 621 60 29843

József Máté

medoucí komunikace, Evropa

[email protected]

+41 22 775 3670

Kontakt na společnost Nufarm Kontakt na společnost Syngenta  

Christian Haschka

manažer komunikace EuMEA

[email protected] 

+49 152 29 40 58 71  

Anna Bakola

vedoucí externí
komunikace, EAME

[email protected]syngenta.com

+32 (0) 2 642 27 12

 

 

 

 

 

O společnosti ADAMA

ADAMA Ltd. je jednou z předních světových společností zabývajících se ochranou rostlin. Snažíme se vytvářet jednoduchost v zemědělství – nabízíme zemědělcům efektivní produkty a služby, které zjednodušují jejich život a pomáhají jim růst. S jedním z nejkomplexnějších a diverzifikovaných portfolií diferencovaných kvalitních produktů náš tým o více než sedmi tisících lidech oslovuje zemědělce ve více než stech zemích světa a poskytuje jim řešení pro omezování plevele, hmyzu a chorob a ke zlepšení jejich výnosů. Pro více informací nás navštivte na www.ADAMA.com a sledujte nás na Twitteru® na @ADAMAAgri.

O divizi pro zemědělská řešení společnosti BASF

S rychle rostoucí populací je svět stále závislejší na naší schopnosti rozvíjet a udržovat zemědělství a zdravé životní prostředí. Ve spolupráci s farmáři, odborníky na zemědělství, odborníky na ochranu před škůdci a dalšími odborníky je naší úlohou toto umožnit. Proto investujeme do silného výzkumu a vývoje a širokého portfolia včetně sadby a oddenků, chemické a biologické ochrany plodin, udržování půdy, zdraví rostlin, ochrany před škůdci a digitálního zemědělství. S týmy odborníků v laboratoři, terénu, kanceláři a ve výrobě spojujeme inovativní myšlení a akce v terénu, abychom vytvořili myšlenky skutečného světa, které fungují – pro zemědělce, společnost a planetu. V roce 2018 naše divize dosáhla obratu 6,2 miliardy eur. Pro více informací navštivte prosím www.agriculture.basf.com nebo kterýkoli z našich kanálů na sociálních sítí.

O společnosti Corteva Agriscience

Corteva Agriscience je veřejně obchodovaná globální čistě zemědělská společnost, která poskytuje zemědělcům po celém světě nejúplnější portfolio v tomto odvětví včetně vyvážené a rozmanité kombinace osiva, ochrany plodin a digitálních řešení zaměřených na maximalizaci produktivity s cílem zvýšit výnos a ziskovost. Vzhledem k tomu, že některé z nejuznávanějších značek v zemědělství a špičkové a technologicky vyspělé produkty mají dobrou pozici pro růst, je společnost odhodlána spolupracovat se zúčastněnými stranami v rámci potravinového systému, protože splňuje svůj slib obohatit životy těch, kteří produkují, a těch, kteří konzumují, přičemž je zajištěn pokrok pro příští generace. Corteva Agriscience se stala nezávislou veřejnou společností 1. června 2019 a byla dříve zemědělskou divizí DowDuPont. Více informací naleznete na www.corteva.com.

O společnosti Nufarm

Nufarm Limited je jednou z předních světových společností zabývajících se ochranou plodin a osiv. Vyrábíme produkty, které pomáhají zemědělcům chránit jejich plodiny před plevelem, škůdci a chorobami. S výrobními a marketingovými procesy se sídlem v Evropě, Austrálii, Novém Zélandu, Asii a Americe zaměstnává Nufarm více než tři tisíce sto lidí, z nichž všichni zásadním způsobem přispívají k dobré pověsti společnosti v oblasti kvalitních produktů, inovací a prvotřídního marketingu a k technické podpoře. Společnost Nufarm je zapsána na australské burze cenných papírů (symbol NUF) a její sídlo se nachází v Lavertonu v Melbourne. Více informací naleznete na www.nufarm.com.

O společnosti Syngenta

Syngenta je jednou z předních zemědělských společností na světě. Naší ambicí je pomáhat a bezpečně nakrmit svět a přitom se postarat o planetu. Naším cílem je zlepšit udržitelnost, kvalitu a bezpečnost zemědělství pomocí špičkové vědy a inovativních řešení plodin. Naše technologie umožňují milionům zemědělců po celém světě lépe využívat omezené zemědělské zdroje. S dvaceti osmi tisíci lidmi ve více než devadesáti zemích pracujeme na transformaci způsobu pěstování plodin. Prostřednictvím partnerství, spolupráce a projektu Plán udržitelného růstu jsme odhodláni zlepšit produktivitu zemědělských podniků, zachránit půdu před degradací, posílit biologickou rozmanitost a oživit venkovské komunity. Chcete-li se dozvědět více? Navštivte www.syngenta.com a www.goodgrowthplan.com. Sledujte nás na Twitteru na adrese www.twitter.com/Syngenta a www.twitter.com/SyngentaUS.