You are here

Aplikace přípravků s obsahem dikvátu

Aktuality
06.08.2018
banner Reglone HP

Musíte žádat o povolení k aplikaci Reglonu? Nemusíte.

 

Informace k článku publikovanému v časopise Agromanuál a povinnosti žádat o povolení k aplikaci přípravků s obsahem účinné látky dikvát:

V návaznosti na informaci publikovanou ÚKZÚZ v časopise Agromanuál, která obecně upozorňuje na povinnost žádat o povolení k aplikaci přípravků, jež obsahují účinnou látku dikvát, bychom rádi upřesnili, že se tato povinnost, vyplývající z novely Rostlinolékařského zákona z § 50, na přípravek Reglone (dikvát 200 g/L) nevztahuje.

U některých přípravků obsahujících účinnou látku dikvát se tato povinnost může uplatnit, a to v závislosti na klasifikaci přípravku jako akutně toxický v kategorii 1 nebo 2 (je nutné nahlédnout do etikety nebo bezpečnostního listu). Tuto klasifikaci ale přípravek Reglone nemá. Nelze tak říci plošně, že použití přípravku na bázi ú. l. dikvát, vždy předchází tato povinnost.